Eğitim Fakültesi , Eğitim Bilimleri Bölümü


Levent ERASLAN

Doç. Dr.
Levent ERASLAN


 
leraslan@yahoo.com         
Kırıkkale ÜniversitesiKişisel Bilgiler

Akademik Birimi  :  Eğitim Fakültesi
Bölümü  :  Eğitim Bilimleri Bölümü
Anabilim Dalı  :  EĞİTİM BİLİMLERİ-EĞİTİM YÖNETİMİ DENETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ ABD
Yabancı Diller  :  İNGİLİZCE
Mesleki İlgi Alanları  :  Eğitim Sosyolojisi, Sivil Toplum, STK’lar, Eğitim Sosyolojisi, Sosyal Medya Araştırmaları ve Sosyolojisi, Çocukluk Sosyolojisi, Gençlik Sosyolojisi, Sinema Sosyolojisi, Sosyoloji Öğretimi, Eğitim Tarihi, Eğitim Felsefesi,Liderlik Öğretimi, Öğretmen Yetişmİletişim Bilgileri

İş Adresi  :  KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Oda Numarası  :  36
  Dahili Telefonu 1  :  03183572486 1384 /
  Dahili Telefonu 2  :  /
  Direkt Telefonu  : 
  E-Posta  :  leraslan@yahoo.com
  Web Adresi  :  www.leventeraslan.comEğitim

Lisans  :  Gazi Üniversitesi-Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Öğretimi ABD 1998
Y.Lisans  :  Kırıkkale Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi ABD. 2003
Doktora  :  Ankara Üniversitesi-Eğitim Bilimleri Enstitüsü-Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri 2008Verdiği Dersler

Akademik Birim Bölüm Ders Adı
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Türk Eğitim Tarihi
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Felsefeye Giriş
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Sosyolojiye Giriş
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Bilim Tarihi
Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Program Geliştirme ve Öğretim
Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Ölçme ve Değerlendirme
Sosyal Bilimler Enstitüsü Okul Yönetimi ve Liderlik
Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Sınıf Yönetimi
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretmenlik Uygulaması (PD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Eğitim Sisteminde Yönetim Sorunları
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Aile ve Evlilik Sosyolojisi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Çağında Eğitim Yönetimi (YL)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Uzmanlık Konuları (YL)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetiminde Yeni Paradigmalar (YL)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Örgütsel Davranış (YL)
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Sosyolojisi
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Sinema Sosyolojisi
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Sosyal Medya SosyolojisiBilimsel Yayınları

Kitaplar
L.Eraslan,    Sivil Toplum,    Sivil Toplum ve Eğitim (ESTK), Ankara, Maya Akademi, 2011.
L.Eraslan   Öğretmenim Mektubun Var..,    Öğretmenim Mektubun Var.., (Derleme) Ankara, Maya Akademi, 2011.
Türkiye'de Kamu Yönetimi Sorunları Üzerine İncelemeler, Seçkin Yayıncılık,2005   ,   
Milli Eğitimin Yasal Dayanağı. Mevzuat I-II. Levent Eraslan ve M.Metin Arslan, Anıttepe Yayıncılık, Ankara,2001.   ,   
Atatürk Kültür Merkezi, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Ansiklopedisi i, 2009. Ankara.    ,   
L.Eraslan   Sosyal Yapı ve Eğitim Analizi (Yahşihan İlçe Örneği),    Sosyal Yapı ve Eğitim Analizi (Yahşihan İlçe Örneği), Ankara, Maya Akademi, 2010.
L.Eraslan,    Eğitim Bilimine Giriş ,    Eğitim Bilimine Giriş (Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme, Seçim ve İstihdam Sürecinin Analizi (Durum Tespiti ve Çözüm Önerileri), Ankara, Maya Akademi, 2011.
L.Eraslan   Farklı Perspektiflerden Çocukluk ve Sosyolojisi (Editör) ,    Vize Yayıncılık, Ankara,2015.
L.Eraslan   Sosyal Medya-Toplum-Araştırma (Sosyal Medya Sosyolojisine Giriş),    Beta Akademik, Ankara, 2015.
L.Eraslan   Eğitimin Sivil Hali,    Beta Akademik, Ankara, 2015.
L.Eraslan   (Baltacıoğlu) İsmail Hakkı, Terbiye ve İman,    Maya Akademi, Ankara, 2014.
L.Eraslan   (Kansu) Nafi Atuf, Türkiye Eğitim Tarihi,    Maya Akademi Yayınevi, Ankara 2014 .
L.Eraslan   Gençlik Projeleri Etki Analizi,    GSB Yayınları, 2014.
L.Eraslan   Gençlik Temalı Lisansüstü Tez Bibliyografyası,    Dinamik Yayınları, Ankara, 2013.
 
Science Citation Index' te Taranan Dergilerdeki Yayınlar
L.Eraslan   Use Of New Approaches In Teaching Sociology (Application Of A Technique For Producing Idea),    Use Of New Approaches In Teaching Sociology (Application Of A Technique For Producing Idea)", Educational Research and Reviews, 6(1), 2011.
L.Eraslan, Metin Aşçı, Fatoş Silman   An Analysis of the Concept of “Love”, “Peace”, and “Tolerance” in the Coursebooks in Turkey.,   
 
Yurtiçi Dergi Yayınları
L.Eraslan   Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Liderlik Öğretimi,    Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Liderlik Öğretimi
L.Eraslan   "İlköğretim Programlarında Girişimcilik Öğretimi”, (Hayat Bilgisi Dersi Örneği)",    "İlköğretim Programlarında Girişimcilik Öğretimi”, (Hayat Bilgisi Dersi Örneği)", Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, S.27, 2011.
L.Eraslan   "Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları,    "Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları", Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 2011.
L.Eraslan   Öğretim Programlarında Aile Eğitimi (Hayat Bilgisi Dersi Örneği,    Öğretim Programlarında Aile Eğitimi (Hayat Bilgisi Dersi Örneği)", Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, S.31, 2011.
L.Eraslan   "Japon Sosyo-Ekonomik Yaşamında Yükseköğretimin Belirleyici Rolü”,    "Japon Sosyo-Ekonomik Yaşamında Yükseköğretimin Belirleyici Rolü”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 1999.
L.Eraslan    Sosyolojik Metaforlar,    Sosyolojik Metaforlar”, Akademik Bakış, Sayı: 27, 2011.
L.Eraslan   “Bireysel Sosyal Sorumluk Ölçeğinin (BSS) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”,    “Bireysel Sosyal Sorumluk Ölçeğinin (BSS) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Aile ve Toplum Dergisi, 24.Sayı, 2011.
L.Eraslan   Eğitim Temalı Dergilerin Değerlendirilmesi” ,    Eğitim Temalı Dergilerin Değerlendirilmesi” Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:194, 2011.
L.Eraslan   Türkiye’de Eğitim Dernekleri ve Sorun Alanlarının Değerlendirilmesi”,    Türkiye’de Eğitim Dernekleri ve Sorun Alanlarının Değerlendirilmesi”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,10(1), 2011.
L.Eraslan   Günümüz Öğretmen Sendikacılığının Değerlendirilmesi,    Günümüz Öğretmen Sendikacılığının Değerlendirilmesi”, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, Cilt 1 Sayı 1 Bahar 2012.
Ayşe Korkmaz, L.Eraslan   “Mesleki Teknik Eğitimde Finansman Problemi”,,    “Mesleki Teknik Eğitimde Finansman Problemi”, 16. Milli Eğitim Şurası Hazırlık Dokümanı, Milli Eğitim Bakanlığı, Karabük 1999.
Ayşe Korkmaz, L.Eraslan   Okul Yöneticilerinin Transformasyonel Liderlik Özellikleri,,    Okul Yöneticilerinin Transformasyonel Liderlik Özellikleri, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim 2002, Lefkoşe, KKTC.
M.M. Arslan, L.Eraslan   Yeni Eğitim Paradigması ve Türk Eğitim Sisteminde Dönüşüm Gerekliliği,    Yeni Eğitim Paradigması ve Türk Eğitim Sisteminde Dönüşüm Gerekliliği”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 160, Güz 2003, Ankara.
L.Eraslan   “Okul Müdürlerinin Vizyon Oluşturma, Entelektüel Uyarım, Yaratıcılık ve Bireysel Destek Sağlama Yeterliklerinin Değerlendirilmesi”,,    “Okul Müdürlerinin Vizyon Oluşturma, Entelektüel Uyarım, Yaratıcılık ve Bireysel Destek Sağlama Yeterliklerinin Değerlendirilmesi”, Bilim Yolu Dergisi, Sayı: 3, 2003,Kırıkkale.
L.Eraslan   “Öğretmenlik Mesleğine Girişte Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Yönteminin Değerlendirilmesi”,,    “Öğretmenlik Mesleğine Girişte Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Yönteminin Değerlendirilmesi”, International Journal of Human Sciences, 1(1), 2004
L.Eraslan,    Eğitimin Değişen Anlamı ve Değişim Kültürü”,    Eğitimin Değişen Anlamı ve Değişim Kültürü”, MPM-Anahtar Dergisi, Aralık-2004, Sayı:16, Ankara.
L.Eraslan   Okul Düzeyinde Dönüşümcü Liderlik,    "Okul Düzeyinde Dönüşümcü Liderlik”, Atatürk Üniversitesi-Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Güz, 2004,Erzincan.
L.Eraslan   21.Yüzyılın Küçük Adam ve Kadınları (Değişen Çocuk Kimliği Üzerine Bir Deneme),    21.Yüzyılın Küçük Adam ve Kadınları (Değişen Çocuk Kimliği Üzerine Bir Deneme)”, Çoluk-Çocuk Dergisi, Şubat 2005, Ankara.
L.Eraslan   Türkiye’de Öğretmen İstihdamının Değerlendirilmesi”,    “Türkiye’de Öğretmen İstihdamının Değerlendirilmesi”, Öğretmen Dünyası Dergisi, Mart, 2005, Ankara.
L.Eraslan   Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlanan Öğretmen Adaylarının Psiko-Sosyal Durumlarının Betimlenmesi,    Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlanan Öğretmen Adaylarının Psiko-Sosyal Durumlarının Betimlenmesi”, Öğretmen Dünyası Dergisi, Aralık 2005, Ankara
L.Eraslan   Yeni Eğitim Fakülteleri Açma Girişimi Üzerine Bir Değerlendirme,    Yeni Eğitim Fakülteleri Açma Girişimi Üzerine Bir Değerlendirme”, Öğretmen Dünyası Dergisi, Mart 2006, Ankara
L.Eraslan   Yalnızlığın Okulları: YİBO’lar,    Yalnızlığın Okulları: YİBO’lar, Çoluk-Çocuk Dergisi, Ocak, 2006, Ankara.
L.Eraslan   “Tarihe 1000 Canlı Tanık, Tarihte 1000 Canlı Çocuk (Bir sözlü tarih uygulamasından çıkarsamalar),    “Tarihe 1000 Canlı Tanık, Tarihte 1000 Canlı Çocuk (Bir sözlü tarih uygulamasından çıkarsamalar)”, International Journal of Human Sciences, 3(1), 2006.
L.Eraslan   Değişen Liderlik Paradigmasının Anlamı, Özellikleri ve Çözümlemeleri,    Değişen Liderlik Paradigmasının Anlamı, Özellikleri ve Çözümlemeleri”, MPM-Anahtar Dergisi, Şubat-2006,Ankara.
L.Eraslan,    Yeni Öğretmen Yetiştirme Programlarının Değerlendirilmesi,    Yeni Öğretmen Yetiştirme Programlarının Değerlendirilmesi” Öğretmen Dünyası Dergisi, Ekim 2006, Ankara.
L.Eraslan, Metin Aşçı   Books Not Bombs,    Books Not Bombs”, World Council for Curriculum and Instruction. North American Chapter Conference (Peace), Crowne Plaza Hotel, Worcester, Massachusetts, USA, Oct 24-26,2007.
L.Eraslan   Türk Ocaklarından Halkevlerine (Cumhuriyet Rejiminin Kitlelere Benimsetilmesindeki Yerleriyle İlgili Bir Değerlendirme),    Türk Ocaklarından Halkevlerine (Cumhuriyet Rejiminin Kitlelere Benimsetilmesindeki Yerleriyle İlgili Bir Değerlendirme)” Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Ansiklopedisi; Atatürk Dönemi (1920-1938)”, (ed: Osman Horata (ve diğ.), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Cilt 1, s.78-81, 2009, Ankara.
L.Eraslan   Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü (Atatürk Dönemi-1920-1938) Yaygın Eğitim ve Halkevleri Uygulaması”, ,    Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü (Atatürk Dönemi-1920-1938) Yaygın Eğitim ve Halkevleri Uygulaması”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Ansiklopedisi; Atatürk Dönemi (1920-1938), (ed: Osman Horata (ve diğ.), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Cilt 2, s.729-735, 2009, Ankara
L. Eraslan   Atatürk’ün Eğitim Bakanları ve Eğitim Uygulamaları- İsmet İnönü (1929),    Atatürk’ün Eğitim Bakanları ve Eğitim Uygulamaları- İsmet İnönü (1929)” Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Ansiklopedisi; Atatürk Dönemi (1920-1938)”, (ed: Osman Horata (ve diğ.), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Cilt 2, 743-745, 2009, Ankara.
 
Uluslararası Bildiriler
Books are not Bombs, World Council for Curriculum and Instruction. North American Chapter Conference, Crowne Plaza Hotel, Worcester, Massachusetts, USA, Oct 24-26,2007. • An Analysis of the Concept of “Love”, “Peace”, and “Tolerance” in the Coursebooks   ,   
An Analysis of the Concept of “Love”, “Peace”, and “Tolerance” in the Coursebooks in Turkey, Strategies for Policy in Science and Education Balkan Educational Review, (Scientific-Theoretical Quarterly) Volume XVI,Iss.1, 2008.    ,   
Okul Yöneticilerinin Transformasyonel Liderlik Özellikleri, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim 2002, Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC.   ,   
L.Eraslan   Türkiye’de Eğitim Alanında Sivil Toplum Örgütlenmesi Bağlamında Eğitim STK’larının (ESTK) Yapısal Özellikleri Ve Bir Kategorileştirme Denemesi,    IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi (Küresel Yoksulluk) konferansı dâhilinde "IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi (Küresel Yoksulluk)" bildiri kitapçığındaki "Türkiye’de Eğitim Alanında Sivil Toplum Örgütlenmesi Bağlamında Eğitim STK’larının (ESTK) Yapısal Özellikleri Ve Bir Kategorileştirme Denemesi", Çanakkale, Türkiye, 19-21 Ekim 2007.
L.Eraslan   "Bireysel Silahsızlanma Eğitimi Bağlamında STK’ların Rolü Ve Öneminin Değerlendirilmesi (Umut Vakfı Örneği)", ,    5. Uluslararası STK'lar Kongresi, "Küresel Barış” konferansı dâhilinde "5. Uluslararası STK'lar Kongresi, "Küresel Barış”" bildiri kitapçığındaki "Bireysel Silahsızlanma Eğitimi Bağlamında STK’ların Rolü Ve Öneminin Değerlendirilmesi (Umut Vakfı Örneği)", Çanakkale, Türkiye, 24–26 Ekim 2008.
L.Eraslan    The Analysis Of Love, Peace And Tolerance Themes in The Instructional Programmes in Turkey.” ,    The WCCI 13th World Conference in Education, “Creating a Global Culture of Peace: Strategies for Curriculum Development and Implementation (2nd Biennial World Conference) dâhilinde The WCCI 13th World Conference in Education (2nd Biennial World Conference) bildiri kitapçığında “The Analysis Of Love, Peace And Tolerance Themes in The Instructional Programmes in Turkey.” Antalya, Turkey, September 2–6, 2008.
L.Eraslan   Sosyal Girişimciliğin Eğitimsel Pratikleri (TOÇEV Örneği)",    VI. Uluslararası STK'lar Kongresi( VI. International NGO's Conference) konferansı dâhilinde "VI. Uluslararası STK'lar Kongresi (VI. International NGO's Conference)" bildiri kitapçığındaki "Sosyal Girişimciliğin Eğitimsel Pratikleri (TOÇEV Örneği)",Çanakkale, Türkiye, 23-25 Ekim 2009.
L.Eraslan   Türk Dünyası Sivil Toplum Birliği Üzerine Düşünceler",    21.Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu konferansı dâhilinde "21.Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyum Bildirileri" bildiri kitapçığındaki "Türk Dünyası Sivil Toplum Birliği Üzerine Düşünceler", Lefke, KKTC, (Baş Editör) 2-5-Aralık 2010.
L.Eraslan    Eğitim Bir Ülkenin Kurutuluşu Olabilir mi? KKTC Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi,    Eğitim Bir Ülkenin Kurutuluşu Olabilir mi? KKTC Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi”, KKTC Çalıştayı, Ankara, 12.Mayıs 2011.
L.Eraslan,    Son Dönem Eğitim Sendikacılığının Değerlendirilmesi,    “Son Dönem Eğitim Sendikacılığının Değerlendirilmesi”, I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, 2012, Ankara
L.Eraslan, Seydi Battal Bertlek   Yurtdışı Eğitim Derneklerinin Amaç, Yapı, İşleyiş Bağlamında Değerlendirilmesi,    “Yurtdışı Eğitim Derneklerinin Amaç, Yapı, İşleyiş Bağlamında Değerlendirilmesi”, I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, 2012, Ankara
L.Eraslan    “Can Civilians Contribute to Education? The Impact OF Non Govermental Organizations in Value Education” ,    International Journal of Academic Research in Education and Review Vol. 3(4), DOI: 10.14662/IJARER2015.025 May, 2015.
L.Eraslan   "Use Of New Approaches In Teaching Sociology (Application Of A Technique For Producing Idea)",,    Educational Research and Reviews, 6(1), 2011.
L.Eraslan   Metin Aşçı, Fatoş Silman, "An Analysis of the Concept of “Love”, “Peace”, and “Tolerance” in the Coursebooks in Turkey.",    Strategies for Policy in Science and Education Balkan Educational Review, (Scientific-Theoretical Quarterly), 16(1), 2008.
L.Eraslan   IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi (Küresel Yoksulluk) konferansı dâhilinde "IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi (Küresel Yoksulluk)" bildiri kitapçığındaki "Türkiye’de Eğitim Alanında Sivil Toplum Örgütlenmesi Bağlamında Eğitim STK’larının (ESTK) Yapısal Özellikleri Ve Bir Kategorileştirme Denemesi", ,    Çanakkale, Türkiye, 19-21 Ekim 2007.
L.Eraslan   5. Uluslararası STK'lar Kongresi, "Küresel Barış” konferansı dâhilinde "5. Uluslararası STK'lar Kongresi, "Küresel Barış”" bildiri kitapçığındaki "Bireysel Silahsızlanma Eğitimi Bağlamında STK’ların Rolü Ve Öneminin Değerlendirilmesi (Umut Vakfı Örneği)",    Çanakkale, Türkiye, 24–26 Ekim 2008.
L.Eraslan    The WCCI 13th World Conference in Education, “Creating a Global Culture of Peace: Strategies for Curriculum Development and Implementation (2nd Biennial World Conference) dâhilinde The WCCI 13th World Conference in Education (2nd Biennial World Conference) bildiri kitapçığında “The Analysis Of Love, Peace And Tolerance Themes in The Instructional Programmes in Turkey.”,    Antalya, Turkey, September 2–6, 2008.
L.Eraslan   VI. Uluslararası STK'lar Kongresi( VI. International NGO's Conference) konferansı dâhilinde "VI. Uluslararası STK'lar Kongresi (VI. International NGO's Conference)" bildiri kitapçığındaki "Sosyal Girişimciliğin Eğitimsel Pratikleri (TOÇEV Örneği)",,    Çanakkale, Türkiye, 23-25 Ekim 2009.
L.Eraslan   21.Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu konferansı dâhilinde "21.Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyum Bildirileri" bildiri kitapçığındaki "Türk Dünyası Sivil Toplum Birliği Üzerine Düşünceler",    Lefke, KKTC, (Baş Editör) 2-5-Aralık 2010.
L.Eraslan    “Eğitim Bir Ülkenin Kurtuluşu Olabilir mi? KKTC Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi”,    KKTC Çalıştayı, Ankara, 12.Mayıs 2011.
L.Eraslan   Son Dönem Eğitim Sendikacılığının Değerlendirilmesi”,    I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, 2012, Ankara.
L.Eraslan   Seydi Battal Bertlek, “Yurtdışı Eğitim Derneklerinin Amaç, Yapı, İşleyiş Bağlamında Değerlendirilmesi”,    I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, 2012, Ankara.
L.Eraslan   “Göç Ve Eğitim İlişkisine Üzerine Saptamalar Ve Bir Çözüm Modeli (Akran Rehberliği-Akran Öğretimi)”, V.Sosyal Bilimler Sempozyumu “Güneydoğu Bağlamında Göç Sorunları Ve Çözüm Önerileri”,    V. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Güneydoğu ve Göç Sempozyumu, Dicle Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Merkezi,28-29 Mart 2013, Diyarbakır (Çağrılı Konuşmacı).
L.Eraslan   Bir Şehrin Geleceğini Tasarlamak: Değerler Kenti Sinop (Üniversite Gençliğinde Sinop Kent Algısı Araştırması)”,    Sinop İli Değerleri Sempozyumu, 15-17.05.2013 Sinop, (Çağrılı Konuşmacı)
L.Eraslan   Değerler Eğitiminde Sivil Toplum Katılımı Ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü” ,    Uluslararası Antalya Değerler Eğitimi Sempozyumu 28-29 Mayıs 2013.Antalya (Çağrılı Konuşmacı)
L.Eraslan   Ulusal ve Uluslararası Gençlik Araştırmalarının Genel Analizi,    Gençlik Araştırmaları Çalıştayı Genel Kapanış Sunumu,14-16 Haziran 2013, Ankara.
 
Ulusal Bildiriler
Mesleki ve Teknik Eğitimde Finansman Sorunu. 16. Milli Eğitim Şurası, Hazırlık Dokümanı, 1998, Ankara.   ,   
Okul Yöneticilerinin Transformasyonel Liderlik Özellikleri, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim 2002, Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC.   ,   
Bilgi Toplumu Eğitim Paradigması ve Türk Eğitim Sistemine Bir Bakış. Ankara Ün. EBF. I.Öğrenci Kongresi. 27 Mayıs 2004, Ankara.   ,   
Liderlikte Modern Bir Yaklaşım: Dönüşümcü Liderlik. Kişisel Gelişimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu. KKK. EDOK Nisan 2004, Ankara.    ,   
Öğretmenlik Mesleğine Girişte Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Uygulamasının Değerlendirilmesi, Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu, 20–21 Haziran 2007, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.    ,   
Türkiye’de Eğitim Alanında Sivil Toplum Örgütlenmesi Bağlamında Eğitim STK’larının (ESTK) Yapısal Özellikleri Ve Bir Kategorileştirme Denemesi, IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 19–21 Ekim 2007- Çanakkale.   ,   
Yenilenen Öğretmen Yetiştirme Programları Bağlamında Sınıf Öğretmenliği Programının Değerlendirilmesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 2–3–4 Mayıs 2008 Çanakkale.    ,   
Sosyal Bilimler Eğitimi Bağlamında Ortaöğretim Kurumları Sosyoloji Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi, Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale Üniversitesi-2008 The Evaluation of Poverty Prevention Strategies of NGOs in the Context of Dev   ,   
Bireysel Silahsızlanma Eğitimi Bağlamında STK’ların Rolü Ve Öneminin Değerlendirilmesi (Umut Vakfı Örneği)   ,   
Türkiye’de Son Dönem Sivil Toplumun Gelişim Sürecinin Değerlendirilmesi (Giresun Örneği), Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, 9-11 Ekim 2008, Giresun.    ,   
Sosyal Girişimciliğin Eğitimsel Pratikleri (TOÇEV Örneği) 6. Uluslararası STK'lar Kongresi, 24–26 Ekim 2009 Çanakkale.   ,   
L.Eraslan   “Sosyal Bilimler Eğitimi Bağlamında Ortaöğretim Kurumları Sosyoloji Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi”,    “Sosyal Bilimler Eğitimi Bağlamında Ortaöğretim Kurumları Sosyoloji Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi”, Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale Üniversitesi, 14-16 Mayıs, 2008.
L.Eraslan   Türkiye’de Son Dönem Sivil Toplumun Gelişim Sürecinin Değerlendirilmesi (Giresun Örneği)”,    Türkiye’de Son Dönem Sivil Toplumun Gelişim Sürecinin Değerlendirilmesi (Giresun Örneği)”, Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, 9-11 Ekim 2008, Giresun.
L.Eraslan   Yenilenen Öğretmen Yetiştirme Programları Bağlamında Sınıf Öğretmenliği Programının Değerlendirilmesi,    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu konferansı dâhilinde "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Bildiriler)" bildiri kitapçığındaki "Yenilenen Öğretmen Yetiştirme Programları Bağlamında Sınıf Öğretmenliği Programının Değerlendirilmesi", Çanakkale, Türkiye, 2–3–4 Mayıs 2008.
L.Eraslan   Liderlikte Post- Modern Bir Yaklaşım: Dönüşümcü Liderlik,    Kişisel Gelişimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı konferansı dâhilinde "Kişisel Gelişimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu (Bildiriler Kitabı)" bildiri kitapçığındaki "Liderlikte Post- Modern Bir Yaklaşım: Dönüşümcü Liderlik", Ankara, Türkiye, 27-28 Nisan 2004.
L.Eraslan   "Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Liderlik Öğretimi",    Milli Eğitim Dergisi, S.190, 2011.
L.Eraslan   "İlköğretim Programlarında Girişimcilik Öğretimi”, (Hayat Bilgisi Dersi Örneği)",    Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, S.27, 2011.
L.Eraslan   "Öğretim Programlarında Aile Eğitimi (Hayat Bilgisi Dersi Örneği)",    Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, S.31, 2011.
L.Eraslan   "Japon Sosyo-Ekonomik Yaşamında Yükseköğretimin Belirleyici Rolü”,    Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 1999.
L.Eraslan    “Sosyolojik Metaforlar”,    Akademik Bakış, Sayı: 27, 2011.
L.Eraslan    “Bireysel Sosyal Sorumluk Ölçeğinin (BSS) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”,    Aile ve Toplum Dergisi, 24.Sayı, 2011.
L.Eraslan, Derya Çakıcı   “Eğitim Temalı Dergilerin Değerlendirilmesi” ,    Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:194, 2011.
L.Eraslan, S.Battal Bertlek   “Türkiye’de Eğitim Dernekleri ve Sorun Alanlarının Değerlendirilmesi”,    Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,10(1), 2011.
L.Eraslan   Günümüz Öğretmen Sendikacılığının Değerlendirilmesi”,    21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, Cilt 1 Sayı 1 Bahar 2012.
L.Eraslan   Atan(A)mayan Öğretmen Adayları Sorunsalı Ve Bir Çözüm Modeli”,    Öğretmen Dünyası Dergisi, Sayı;398, Ankara, 2013.
L.Eraslan, Derya Çakıcı   "Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları",    Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 2011.
L.Eraslan   “Türkiye Eğitim Sendikacılığının Dünü-Bugünü Ve Geleceği”,    Öğretmen Dünyası Dergisi, Sayı;400, Ankara, 2013.
L.Eraslan   “Türkiye’ De Eğitim Sendikacılığının Tarihsel Perspektifi Ve Günümüz Eğitim Sendikacılığının Değerlendirilmesi”,    Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar 2012 Sayı 28.
L.Eraslan, Umut Karadoğan    “Osmanlı Devletinin Modernleşme Sürecinde İlk Gençlik Örgütlenmeleri” ,    Gençlik Araştırmaları Dergisi 1(1), 2013.
L.Eraslan   “Dünden Bugüne Öğretmenlik Mesleği Yazı Dizisi İçinde İlk Çağ Medeniyetlerinde Öğretmenlik Mesleği” ,    Öğretmen Dünyası Dergisi, Sayı;402, Ankara, 2013.
L.Eraslan    “ Eski Mısırda Öğretmenlik Mesleği”,    Öğretmen Dünyası Dergisi, Sayı;403, Ankara, 2013.
L.Eraslan    “ Unutulan Büyük Eğitimci: İ.Hakkı Baltacıoğlu”,    Eğitimci Dergisi, Sayı:24, 2013.
L.Eraslan    Eski Çin, Hind Ve İbrani Kültürlerinde Öğretmen” ,    Öğretmen Dünyası Dergisi, Sayı: 405, Ankara, 2013.
L.Eraslan    “Değerler, Gençlik ve Sivil Toplum Kuruluşları” ,    Sakarya University Journal of Education, 5/2 (Ağustos/August 2015).
 
Alanında Yayınlarla ilgili etkinlikler
   ,    Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi Hakemliği
   ,    Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi Eğitim Bölümü Editörü
   ,    Aile ve Toplum Dergisi Danışma Kurulu Üyesi
   ,    Aile ve Toplum Dergisi Hakemliği
   ,    Kara Harp Okulu Bilim Dergisi Hakemliği
   ,    Journal of Educational Research and Reviews Hakemliği
   ,    Akademik Bakış Dergisi Hakemliği
   ,    Akademik Bakış Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği
   ,    British Journal of Education, Society & Behavioural Science
   ,    Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hakemliği
   ,    21.Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, Yayın Kurulu Üyesi
   ,    21.Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi Hakem Kurulu Üyesi
   ,    Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi Hakemliği
   ,    Milli Eğitim Dergisi Hakemliği
   ,    The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)
   ,    Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi (KUEİBD)
Levent Eraslan   • Kırıkkale İli Sivil Toplum Geliştirme Projesi, Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi Destekli, 2008-2012. Kırıkkale, Proje Araştırma Üyesi.,   
   • Training Qualified Personnel in Tourism Sector Throughout EU. Leonardo Da Vinci PLM (İşgücü Piyasasındaki Kişilerin Hareketliliği) AB Projesi, 2010-2011 (Biten Proje) Proje Koordinatörü ve Danışmanı.,   
   • Ülkemizdeki Okuma-Yazma Politikalarının Ve Uygulamalarının İşlevselliği Projesi, 2003-2006 Kırıkkale. Proje Araştırma Üyesi (Biten Proje).,   
   • Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Ansiklopedisi Projesi, Atatürk Kültür Merkezi, 2009. Yazar (Biten Proje). ,   
   • Turizm Sektörüne Can Vermek, Leonardo Da Vinci PLM, LEO-2012-1-TR1-LEO02-37910, AB Projesi, 2013, Proje Koordinatörü ve Danışmanı. (Biten Proje).,   
   • Sosyal Medya ve Gençlik Araştırma Projesi, GSB-IPSOS Araştırma, 2013, Proje Koordinatörü ve Danışmanı. (Biten Proje).,   
   • GSB Projeleri Etki Alanı Analizi Projesi, GSB-IPSOS Araştırma, 2013, Proje Koordinatörü ve Danışmanı.,   
   • Mobil Sağlık ve Eğitim Otomasyonlarına Yönelik Uzaktan Eğitim ve Değerlendirme Yazılımı Geliştirme, Küresel On-Line Eğitim, Akademik Danışman, 2015,   
 
Bilimsel Toplantı Düzenleme
   ,    I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, Düzenleme Kurul Üyesi. Ankara 2012.
   ,    Öğretmen Geliştirme Stratejisi Çalıştayı, KPSS ve Alan Sınavı Komisyon Üyesi, Milli Eğitim Bakanlığı, MEB, 2011.
   ,    Training Qualified Personnel in Tourism Sector Throughout Proje Kapsamında “Almanya’nın Son Dönem Sosyo-Ekonomik Yapısı” Ausburg, 2011. Almanya.
   ,    Proje Yöntemi ve Yönetimi Semineri, Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, Esenköy Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü, 2009.
   ,    The WCCI 13th World Conference in Education, “Creating a Global Culture of Peace: Strategies for Curriculum Development and Implementation (2nd Biennial World Conference) Düzenleme Kurulu Üyesi, Türkiye, Eylül, 2–6, 2008.
   ,    Eğitim Bilimleri Bakış Açışıyla Türkiye Cumhuriyeti Eğitiminin Çağdaş Değerlerle İrdelenmesi” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 02.03. 2008
   ,    Topluma Hizmet Uygulamaları Yönetmelik Hazırlama Komisyon Üyeliği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 2007
   ,    Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Topluma Hizmet İşlevi konulu Çalıştayı Düzenleme Kurulu Üyeliği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 02.03.2006
, L. Erasaln   Gelin-Düğün-Diyet Üçlemesi Bağlamında Aile Ve Evlilik Sosyolojisi Konferansı,    Kırıkkale Üniversitesi, 2014.
 
Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda panelist olma
   • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ÇETUS Projesi , Çalıştay Grup Üyesi,2013 ,   
   • Gençli Araştırma Merkezleri İşbirliği Geliştirme Toplantı Üyesi, 2014.,   
 
Akademik görevler
YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ   S.BATTAL BERTLEK,    EĞİTİM AMAÇLI DERNEKLERİN İŞLEVSELLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (ANKARA-KIRIKKALE VE ÇORUM ÖRNEKLERİ)
 
Yöneticilik görevleri
Kırıkkale İl Eğitim Danışma Kurulu Üyesi    ,   
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı Başkanı (2010-2012)   ,   
Kırıkkale Üniversitesi Danışma-Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi   ,   
Kırıkkale İli Ceza ve Tutukevleri İzleme Kurulu Yedek Üyesi    ,   
   • Kırıkkale Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi,   
   • Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı Başkanı (2010-2012),   
   • Kırıkkale Üniversitesi Danışma-Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi,   
   • Kırıkkale İl Eğitim Danışma Kurulu Üyesi ,   
   • Kırıkkale İli Ceza ve Tutukevleri İzleme Kurulu Yedek Üyesi ,   
 
Alanında yurtiçi bilimsel derneklere üyelik
Dünya Programcılar Birliği Konseyi (WWCI)    ,   
Sosyoloji Derneği   ,   
İLESAM ( Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği)   ,   
   • AÇED (Afet Çocukları Eğitim ve Dayanışma Derneği) Başkan Vekili,   
   • Sosyoloji Derneği,   
   • WCCI-World Council for Curriculum and Instruction (Dünya Programcılar Birliği Konseyi),   
   • Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı,   
   • İLESAM (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği),   
   • UZEYAD (Bilim Kurulu Başkanı) ,   
   • TOG ( Toplum Gönüllüleri Vakfı- Kırıkkale Üniversitesi Sorumlu Danışmanı),   
 Kırıkkale Üniversitesi Önceki Sayfa Son Güncelleme : 21.10.2015 12:50