İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme Bölümü


İhsan YÜKSEL

Prof.Dr.
İhsan YÜKSEL


 
yuksel@kku.edu.tr         2379
Kırıkkale ÜniversitesiKişisel Bilgiler

Akademik Birimi  :  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölümü  :  İşletme Bölümü
Anabilim Dalı  :  Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
Yabancı Diller  :  İngilizce
Mesleki İlgi Alanları  :  İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranışİletişim Bilgileri

İş Adresi  :  Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 71451, Yahşihan-Kırıkkale
Oda Numarası  :  330
  Dahili Telefonu 1  :  (318) 357 42 42 / 2379
  Dahili Telefonu 2  :  (318) 357 38 60 / 2374
  Direkt Telefonu  : 
  E-Posta  :  yuksel@kku.edu.tr
  Web Adresi  : Eğitim

Lisans  :  Anadolu Üniversitesi-İktisat 1986
Y.Lisans  :  Gazi Üniversitesi- Sağ. Bil. Ens. 1993
Doktora  :  Gazi Üniversitesi- Fen Bil. Ens. 1997Verdiği Dersler

Akademik Birim Bölüm Ders Adı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İnsan Kaynakları Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetimde Güncel YaklaşımlarBilimsel Yayınları

Science Citation Index' te Taranan Dergilerdeki Yayınlar
   Yüksel, İ. ve M. Dağdeviren, “Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis-A case study for a textile firm,” Information Sciences,177(6), 3364-3382, (2007).,   
   Dağdeviren, M., ve İ.Yüksel, “Developing a fuzzy analytic hierarchy process (AHP) model for behavior-based safety management”, Information Sciences, 178 (6), 1717-1733, (2008).,   
   Dağdeviren, M., İ. Yüksel ve M. Kurt, “A Fuzzy Analytic Network Process (ANP) Model to Identify Faulty Behaviors Risk (FBR) in Work System”, Safety Science, 46(5),771-783,(2008).,   
    Dağdeviren, M., ve İ.Yüksel, “A fuzzy analytic network process (ANP) model for measurement of the sectoral competition level (SCL), Expert Systems With Applications, 37(2), 1005-1014, (2010).,   
   Yüksel, İ. ve Dağdeviren, M. “ Using the fuzzy analytic network process (ANP) for Balanced Scorecard (BSC): A case study for a manufacturing firm”, Expert Systems With Applications, 37(2), 1270-1278, (2010).,   
   Yüksel, İ., Dağdeviren, M., Sosyo-Teknik Sistemlerde Hatalı Davranış Riskini Belirlemeye Yönelik Bir Erken Uyarı Modeli, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, 21(4), 791-799, (2006).,   
   Yüksel, İ., Developing a Multi-Criteria Decision Making Model for PESTEL Analysis, International Journal of Business and Management, 7(24), 52-66, (2012). ,   
   Yüksel, İ., An Integrated approach with group decision-making for strategy selection in SWOT analysis, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(10), 134-161, (2012).,   
 
Yurtiçi Dergi Yayınları
   Yüksel, İ., “İletişimin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir İşletmede Yapılan Görgül Çalışma”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2),291-306, (2005).,   
    Yüksel, İ., “Kariyer Değerlerinin Analitik Hiyerarşi Proses Yöntemiyle Önceliklendirilmesi”, Öneri Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(25), 59-67,(2006).,   
    Yüksel, İ., “Örgütsel Destek Algısı ve Belirleyicilerinin İşten Ayrılma Eğilimi İle İlişkisi”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 35(1), 7-32, (2006).,   
    Yüksel, İ., “İş-Aile Çatışmasının Kariyer Tatmini, İş Tatmini ve İş Davranışları İle İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2),301-314, (2005).,   
    Yüksel, İ., “Bilgisayar İşletmenlerinin Öznel Yorgunluk Belirtileri İle İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Analizi”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 143-157, (2001).,   
    Yüksel, İ., “Sürekli ve Geçici Statüde İstihdam Edilen Bilgisayar İşletmenlerini Ayırt Edici İş Doyum Öğelerinin Belirlenmesi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 57(4),183-205, (2002).,   
   Yüksel, İ. ve Kurt, M., “Sürücü Stresi Boyutlarının Belirlenmesi”, Öneri Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (18),41-48,(2002).,   
   Yüksel, İ., “Sürücü Davranışlarının Stres Oluşturucu Değişkenlere Bağlı Olarak Öngörülmesi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19,173-180,(2002).,   
    Yüksel, İ., “Hemşirelerin İş Doyum Düzeyini Ayırt Edici İş Doyum Öğelerinin Diskriminant Analiziyle Belirlenmesi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 67-78, (2002).,   
    Yüksel, İ., “Vardiyalı ve Vardiyasız Çalışan Hemşirelerin İş Güçlüğünü Ayırt Edici Değişkenlerin Belirlenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,7(1),199-210, (2002). ,   
   Yüksel, İ., “Hemşirelerin İş Güçlüğü Faktörlerinin Belirlenmesi, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinin Analizi”,Öneri Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(20), 131-139, (2003).,   
    Yüksel, İ.,“Hemşirelerin İş Güçlüğünü Oluşturan Değişkenlerin İş Doyumu, İş Gerilimi ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinin Analizi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1),261-272, (2003).,   
   Yüksel, İ., M. Kurt ve E. Dizdar,“ Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımında Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi”, Teknoloji Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3-4),105-111, (2003).,   
    Yüksel, İ. ve M. Kurt, “Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeyi İle İş Doyumu Arasındaki İlişkinin Analizi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(1), 33-45, (2003).,   
    Yüksel, İ.,“İş Stresi, İşe Bağlılık ve İş Doyum Arasındaki İlişkinin Analizi (Teknisyenlere Yönelik Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1-2), (2003).,   
   Yüksel, İ., “Trafik Kazasına Karışan Sürücüleri Öngören Değişkenlerin Belirlenmesi”, Öneri Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(21), 227-233, (2004).,   
    Yüksel, İ., “Çalışma Yaşamı Kalitesinin Tipik ve Atipik İstihdam Açısından İncelenmesi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5(1), 47-58, (2004).,   
    Yüksel, İ., “ İşsizlik Olgusunun Psikolojik Boyutu: Görgül Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 60(3),255-274, (2005).,   
    Dağdeviren, M., İ. Yüksel, “Personnel Selection Using Analytic Network Process”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6(11), 99-118, (2007).,   
 
Uluslararası Bildiriler
   Halis, M., Yüksel, İ., Kurt, M., “ The Personal Variables Affecting Quality of Decision Making and the Empirical Analysis of Manager’s Decisions” 7th ICIT: 7th Internatioal Conference on ISO:9000&TQM. Melbourne, Australia, 698-704, (2002).,   
   Dağdeviren, M., Aksakal, E., Yüksel, İ., “A model for equipment selection: An integrated approach with DEMATEL and ANP”, 24th European Conference on Operational Research, Faculdade de Ciencias da Universidade de Lisboa, Lisbon,Portugal, 176, (2010).,   
   Yüksel, İ., Dağdeviren, M., Aksakal, E., “Determining Strategic Priorities with Fuzzy TOPSIS Method” 24th European Conference on Operational Research, Faculdade de Ciencias da Universidade de Lisboa, Lisbon,Portugal, 165-166 (2010). ,   
   Aksakal, E., Dağdeviren, M., Yüksel, İ., A new hybrid approach to intern problems: AHP and DEMATEL, ISAHAP Analytic Hierarchy/Network Process XI Symposium, Sorrento, Naples, Italy, 1-6, (2011).,   
   Aksakal, E., Dağdeviren, M., Yüksel, İ., “A hybrid decision making model for labor flexibility.”, 25th European Conference on Operational Research, Vilnius, Lithuania, 251, (2012).,   
   Yüksel, İ., Dağdeviren, M., Aksakal, E., “Using analytic network process (ANP) in four links model”, 25th European Conference on Operational Research, Vilnius, Lithuania, 85, (2012).,   
   Aksakal, E., Dağdeviren, M., Eraslan, E., Yüksel, İ., “Personel Selection Based on Talent Management.”, 2nd International Conference on Integrated Information, Budapest, Hungary, (2012).,   
   Yüksel, İ., Arar, T., “Determining the resistance to change index for small and medium sized enterprises (SME): An application for a Turkish SME”, 15th EBES Conference-Lisbon, (2015).,   
   Arar, T., Yüksel, İ., “Career Orientation for the New Generation of the Turkish Human Resource”, 15th EBES Conference-Lisbon, (2015).,   
 
Ödül,Patent vs.
   TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2010. (Using the fuzzy analytic network process (ANP) for Balanced Scorecard (BSC): A case study for a manufacturing firm”, Expert Systems With Applications, 37(2), 1270-1278, (2010).,   
   TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2010. (A fuzzy analytic network process (ANP) model for measurement of the sectoral competition level (SCL), Expert Systems With Applications, 37(2), 1005-1014, (2010).,   
   TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2008. (A Fuzzy Analytic Network Process (ANP) Model to Identify Faulty Behaviors Risk (FBR) in Work System”, Safety Science, 46(5),771-783,(2008).,   
   TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2008. (Developing a fuzzy analytic hierarchy process (AHP) model for behavior-based safety management”, Information Sciences, 178 (6), 1717-1733, (2008).,   
   TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2007. (Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis-A case study for a textile firm,” Information Sciences,177(6), 3364-3382, (2007).,   
 
Atıflar
   Web of Science 344 atıf,   
   Scopus 493 atıf,   
   Google Akademik 995 atıf,   
 
Alanında Yayınlarla ilgili etkinlikler
   Uluslararası Bilimsel Dergilerde (SSCI, SCI) Hakemlik,   
Journal of Environmental Management   ,   
Asia Pacific Management Review   ,   
Information Sciences   ,   
International Journal of Information Technology & Decision Making   ,   
   Ulusal Bilimsel Dergilerde Hakemlik,   
Yıldız Teknik Üniversitesi Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi   ,   
İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi   ,   
Öneri Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi   ,   
G.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi   ,   
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi   ,   
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi   ,   
Doğuş Üniversitesi Dergisi   ,   
 
Yöneticilik görevleri
   Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Kırıkkale Üniversitesi, İİBF 2014-,   
   Bölüm Başkanı, Kırıkkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü 2013-,   
   Fakülte Kurulu Üyesi, Kırıkkale Üniversitesi, İİBF 2013-,   
   Bölüm Başkan Yrd., Kırıkkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü 2002- 2003,   
   Dekan Yrd., Kırıkkale Üniversitesi, İİBF 1999-1999,   
   Bölüm Başkan Yrd., Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 1998-1999,   
 Kırıkkale Üniversitesi Önceki Sayfa Son Güncelleme : 30.04.2015 21:26