Fen Edebiyat Fakültesi , Biyoloji Bölümü


İlhami TÜZÜN

Doç.Dr.
İlhami TÜZÜN


 
ilhamituzun@yahoo.com         
Kırıkkale ÜniversitesiKişisel Bilgiler

Akademik Birimi  :  Fen Edebiyat Fakültesi
Bölümü  :  Biyoloji Bölümü
Anabilim Dalı  :  Zooloji (sucul ekoloji)
Yabancı Diller  :  İngilizce
Mesleki İlgi Alanları  :  Tatlı su ekolojisi, sulak alanlar ve yönetimi, su kalitesi, ötrofikasyon ve biyomanipulasyon; alg biyoteknolojisi (Karotenoid izolasyonu, biodizel üretimi)İletişim Bilgileri

İş Adresi  :  Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 71450 Kırıkkale
Oda Numarası  :  207
  Dahili Telefonu 1  :  4035 /
  Dahili Telefonu 2  :  /
  Direkt Telefonu  :  (0318)3574242
  E-Posta  :  ilhamituzun@yahoo.com
  Web Adresi  : Eğitim

Lisans  :  Ankara Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Böl.
Y.Lisans  :  Ankara Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Böl.
Doktora  :  Essex Üniversitesi, İngiltereVerdiği Dersler

Akademik Birim Bölüm Ders Adı
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel Bilgisayar Bilimleri
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Çevre Biyolojisi
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Tatlı su ekolojisi
Fen Bilimleri Enstitüsü İçme suyu kalitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Ekolojide Veri Analiz Yöntemleri
Fen Bilimleri Enstitüsü Alg Biyoteknolojisi
Fen Bilimleri Enstitüsü Göllerde Su Kalite ProblemleriBilimsel Yayınları

Science Citation Index' te Taranan Dergilerdeki Yayınlar
Tüzün, İ. ve C. F. Mason,   ,    “Eutrophication and its Control by Biomanipulation: An Enclosure Experiment,” Hydrobiologia, 331, 79-95 (1996).
Beklioğlu, M., Ö. İnce, ve İ. Tüzün,   ,    “Restoration of Eutrophic Lake Eymir, Turkey, by Biomanipulation After a Major External Nutrient Control I,” Hydrobiologia, 489, 93-105 (2003).
Tüzün, İ., G. Bayramoğlu, E. Yalçın, G. Başaran, G. Çelik, G. ve M. Y. Arıca,   ,    “Equilibrium and Kinetic Studies on Biosorption of Hg(II), Cd(II) and Pb(II) Ions onto Microalgae Chlamydomonas reinhardtii,” Journal of Environmental Management, 77, 85-92 (2005).
Arıca, M. Y., İ. Tüzün, E. Yalçın, Ö. İnce ve G. Bayramoğlu,   ,    “Utilisation of Native, Heat and Acid-Treated Microalge Chlamydomonas reinhardtii Preparations for Biosorption of Cr(IV) ions”. Process Biochemistry, 40, 2351-2358 (2005).
Kılıç H., Soyupak S., İ. Tüzün,, Ö. İnce and G. Başaran,   ,    “An automata networks based preprocessing technique for artificial neural network modelling of primary production levels in reservoirs”. Ecological Modelling, 201(3-4), 359-368 (2007).
Bayramoğlu, G, İ. Tüzün, G. Celik, M. Yilmaz , M.Y. Arica,   ,    “Biosorption of mercury(II), cadmium(II) and lead(II) ions from aqueous system by microalgae Chlamydomonas reinhardtii immobilized in alginate beads,” Int. J. of Miner. Process. 81: 35-43 (2006).
Tüzün İ. and Ö. İnce.    ,    “Relationship between water flow volume and in-lake total phosphorus concentrations via dissolved oxygen concentrations and temperature in a warm temperate reservoir: Implications by path analysis”. Lakes & Reservoirs: Research and Management, 11: 83–96. (2006)
Tüzün İ., S. Soyupak, Ö. İnce and G. Başaran,   ,    “Application of artificial neural network-based approach for calculating dissolved oxygen profiles in Kapulukaya Dam Reservoir”. International Journal of Ecology and Development (IJED), 7(S07), 5-21 (2007).
 
Yurtiçi Dergi Yayınları
Tüzün İ., S. Soyupak, Ö. İnce and G. Başaran,   ,    “Application of artificial neural network-based approach for calculating dissolved oxygen profiles in Kapulukaya Dam Reservoir”. International Journal of Ecology and Development (IJED), 7(S07), 5-21 (2007).
Karabatak, M. ve İ. Tüzün   ,    “Mogan Gölündeki Kerevit (Astacus leptodactylus) Populasyonunun Bazı Özellikleri”, Akdeniz Üniversitesi, Su Ürünleri Müh. Dergisi, 2, 1-34 (1989).
 
Uluslararası Bildiriler
Tüzün, İ.,   ,    “A Compilation of Studies Conducted for Controlling Eutrophication in Several Countries”, Mogan ve Eymir Gölleri 1. Uluslararası Çevre Kurultayı, 142-148, Ankara, 1995.
Tüzün, İ.    ,    “Ötrofikasyon ve Önlenmesinde Biyomanipulasyonun Kullanılması”, Sulak Alanların Korunması Uluslararası Toplantısı, Kapadokya, Türkiye, T.C. Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, 1995.
Beklioğlu, M., Ö. İnce, İ. Tüzün ve C. Tan.   ,    First Biomanipulation Case in a Warm-Temperate Turkish Lake”, American Society of Limnology and Oceanography, Aquatic Science Meeting, June 5-9 Copenhagen, Denmark, 2000.
Tüzün, İ., G. Başaran, Ö. İnce,   ,    Spatio-Temporal Changes of Physico-Chemical Properties in Kapulukaya Reservoir (Turkey): Management Implications for Resource Quality of Drinking Water”, 4th Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS4), Jagiellonian University, Krakow, Poland, 22-26 August 2005.
 
Ulusal Bildiriler
Başaran, G., İ. Tüzün.   ,    “Kapulukaya Baraj Gölü ve Aşağı Havzasından Alınan Schoenoplectus triqueter ve Schoenoplectus lacustris Bitkisinde Ağır Metal Birikimi (Kırıkkale Türkiye)”. Eko 2010 Ekoloji Kongresi, Aksaray, Türkiye.
İnce Yılmaz, Ö, İ. Tüzün, G. Başaran.   ,    “Kapulukaya Baraj Gölü’nde Fitoplankton populasyonunu kontrol eden faktörler: işlevsel yaklaşım”. Eko 2010 Ekoloji Kongresi, Aksaray, Türkiye.
Aluç, Y., İ. Tüzün.    ,    “Sığ ve ötrofik iki gölette dış yüklerin azaltılmasına bağlı olarak su kalitesi üzerinde ortaya çıkan değişimler”. Eko 2010 Ekoloji Kongresi, Aksaray, Türkiye.
Başaran, G., İ. Tüzün, A. Özlük.   ,    “Kapulukaya Baraj Gölü Sediment Örneklerinde PEDXRF Yöntemiyle Ağır Metal Analizi (Kırıkkale-Türkiye)”. 15. Ulusal Su Ürünleri Simpozyumu, 2009: Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi, Rize Üniversitesi, Rize.
İnce, Özlem Yılmaz, İ. Tüzün, G. Başaran.   ,    “Kapulukaya Baraj Gölü’nde Fitoplanktonun Mevsimsel Ve Uzaysal Dağılımı: İçme Suyunun Kaynaktaki Yönetimi Üzerine Bir Yaklaşım”. 15. Ulusal Su Ürünleri Simpozyumu, 2009: Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi, Rize Üniversitesi, Rize.
Tüzün, İ.   ,    “Kapulukaya Baraj Gölü’nün İçme Suyu Açısından Değerlendirilmesi”. Nehrimiz Kızılırmak Sempozyumu, Kırıkkale, 22 Mayıs 2008.
Soyupak S., G. Başaran, Ö. İnce, İ. Tüzün,    ,    “Kapulukaya Baraj Gölü’nde Klorofil-a Konsantrasyonunun Hesaplanmasında Yapay Sinir Ağı Modelinin Uygulanması” Ulusal Su Günleri Simpozyumu, 16–18 Mayıs, Antalya, 2007.
   ,    İnce Ö., Y. Aluç, G. Başaran, İ. Tüzün, “Kapulukaya Baraj Gölü’nde Litoral ve Pelajik Bölgelere ve Mevsime Bağlı Zooplankton Dağılışlarının Karşılaştırılması” Ulusal Su Günleri Simpozyumu, 16–18 Mayıs, Antalya, 2007.
 
Atıflar
İ. Tüzün,   ,    toplam atıf sayısı: 196
 
Yöneticilik görevleri
İ. Tüzün,   ,    Bölüm Başkan Yardımcılığı (1998-2003)
İ. Tüzün,   ,    Fakülte Yönetim Kurulu (2006- )
İ. Tüzün,   ,    Fakülte Kurulu Üyeliği (2006-2009)
İ. Tüzün,   ,    Erasmus Koordinatörlüğü, (2006-)
İ. Tüzün,   ,    Kızılırmak Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (2011- )
 Kırıkkale Üniversitesi Önceki Sayfa Son Güncelleme : 15.04.2013 15:30