Fen Edebiyat Fakültesi , Tarih Bölümü


Kayhan ATİK

Yrd.Doç.Dr.
Kayhan ATİK


 
kayhanatik@hotmail.com         
Kırıkkale ÜniversitesiKişisel Bilgiler

Akademik Birimi  :  Fen Edebiyat Fakültesi
Bölümü  :  Tarih Bölümü
Anabilim Dalı  :  Orta çağ
Yabancı Diller  :  İngilizce
Mesleki İlgi Alanları  :  Siyaset-namelerİletişim Bilgileri

İş Adresi  :  Kırıkkale Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Oda Numarası  :  239
  Dahili Telefonu 1  :  1351 /
  Dahili Telefonu 2  :  /
  Direkt Telefonu  : 
  E-Posta  :  kayhanatik@hotmail.com
  Web Adresi  : Eğitim

Lisans  :  Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Y.Lisans  :  Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora  :  Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüVerdiği Dersler

Akademik Birim Bölüm Ders Adı
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü İslam Kültürü ve Medeniyeti
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Klasik Dönem İslam Tarihi
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Tarihi KaynaklarıBilimsel Yayınları

Kitaplar
   ,    Lütfi Paşa ve Tevarih-i Al-i Osman, Kültür Bakanlığı yay., Ankara, 2001.
 
Yurtiçi Dergi Yayınları
   ,    XVIII. Yüzyıl Osmanlı Aydınlarına Göre İlmiye Teşkilatındaki Çözülmeye İlişkin Tespit Ve Teklifler, Türkler, C.XI. s.45-52.
   ,    Kemal Paşa- Zâde’nin Tevarih-i Al-i Osman’ı X. Defler, Toplumsal Tarih Dergisi, Eylül,1997.
   ,    Türkistan’da Üç Emevi Valisi, Bilim Yolu I, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kırıkkale, 1998.
   ,    Selçuklu ve Osmanlı Sosyal Yapısı Üzerinde Vakıfların Tesiri, Bilim Yolu II. Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kırıkkale, 1999., sayı: 2.
   ,    İbn Kemal'in Tevarih-i Ali Osman’ı (VIII. Defter), Bilge Dergisi. Ankara, 1999., sayı: 2.
   ,    Celal-zade Mustafa’nın Selim-namesi, Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, İzmir 1999, sayı: XIV.
   ,    Celal-zade Mustafa’nın Selim-namesi, Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, İzmir 1999, sayı: XIV.
   ,    XVII. Yüzyıl Osmanlı Aydınlarına Göre İlmiye Teşkilatındaki Çözülmeye İlişkin Tespit ve Teklifler, Bilig,14/Yaz, 2000.
   ,    XVI. Yüzyıl Osmanlı Aydınlarına Göre İlmiye Teşkilatındaki Çözülmeye İlişkin Tespit ve Teklifler, Türkiye Günlüğü, sayı: 63- Kasım-Aralık 2000.
   ,    Osmanlı Hanedanının Yapısı, Türk Kültürü, sayı:453. Yıl: XXXIX, Ocak 2001.
   ,    Ahilik ve Eğitim, Bilim Yolu Özel Sayı, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kırıkkale,2003, sayı: 3.
   ,    Ahilik Teşkilatı ve Türkler Üzerindeki Etkileri, Ahilik Araştırma Dergisi, G.Ü. Ahilik Kültür Araştırma Merkezi, c.1, Sayı. 1, Ankara, 2004, s. 1-21.
   ,   
 
Uluslararası Bildiriler
   ,    “Selçuklu Hakimiyetinden Osmanlı Hakimiyetine Geçiş”, I. Milletlerarası Türk İstiklal Mücadeleleri Sempozyumu, İpek Yolu Vakfı, 4-5 Temmuz, Antalya, 1998
   ,    Kemal Paşa- Zâde’nin Tevarih-i Al-i Osman’ı X. Defler, Toplumsal Tarih Dergisi, Eylül,1997.
 
Ulusal Bildiriler
   ,    “Ahilik Teşkilatı’nın Sosyal Yönü”, XII. Ahilik Kültürü Haftası, Kırıkkale Valiliği il Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ( Kırıkkale, 2007.
   ,   
   ,    Ahilik Teşkilatı ve Türkler Üzerindeki Etkileri, Kırıkkale III. Ahi Kültür Şenliği Bildirileri. Kırıkkale, 1998.
   ,    Hun İmparatorluğu’ndan-Fatih Sultan Mehmed’e Kadar İstanbul’a Yapılan Önemli Muhasaralar”, Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının 80., Osmanlı Devletinin 700., Fethin 546. Yıldönümü Sempozyumu, Kırıkkale 1999.Ekim, 2007),
   ,    Lütfi Paşanın “Risale-i Sual ve Cevap” İsimli Eseri, Erciyes Dergisi, Kayseri. Ekim 1995 sayı: 214, 6-9.
   ,    “Ahilik Teşkilatının Fonksiyonları”, Ahilik Sempozyumu, Kırıkkale Valiliği-Kırıkkale Üniversitesi, 20.10.1997.
   ,    Ahilik Teşkilatı ve Türkler Üzerindeki Etkileri, Kırıkkale III. Ahi Kültür Şenliği Bildirileri. Kırıkkale, 1998.
 
Yöneticilik görevleri
   ,    Kırıkkale Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkan Yardımcılığı (1999- 2009)
 Kırıkkale Üniversitesi Önceki Sayfa Son Güncelleme : 12.05.2010 16:38