Fen Edebiyat Fakültesi , Tarih Bölümü


Resul AY

Yrd.Doç.Dr.
Resul AY


 
ayresul@yahoo.com         1315
Kırıkkale ÜniversitesiKişisel Bilgiler

Akademik Birimi  :  Fen Edebiyat Fakültesi
Bölümü  :  Tarih Bölümü
Anabilim Dalı  :  Ortaçağ Tarihi
Yabancı Diller  :  İngilizce
Mesleki İlgi Alanları  :  XIII.-XV. yüzyıllarda Anadolu toplumu: Siyaset,kültür ve toplumsal hayatİletişim Bilgileri

İş Adresi  :  Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Oda Numarası  :  252
  Dahili Telefonu 1  :  (0318) 3574242 / 1315
  Dahili Telefonu 2  :  /
  Direkt Telefonu  : 
  E-Posta  :  ayresul@yahoo.com
  Web Adresi  : Eğitim

Lisans  :  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü (1995)
Y.Lisans  :  Hacettepe Üniversitesi Sos. Bil. Enst. Tarih Anabilim Dalı (1998)
Doktora  :  Hacettepe Üniversitesi Sos. Bil. Enst. Tarih Anabilim Dalı (2004)Verdiği Dersler

Akademik Birim Bölüm Ders AdıBilimsel Yayınları

Kitaplar
Resul Ay   Anadolu'da Derviş ve Toplum (13-15. Yüzyıllar),    Kitap Yayınevi, İstanbul 2008
 
Science Citation Index' te Taranan Dergilerdeki Yayınlar
Resul Ay   Sufi Shaykhs and Society in Thirteenth and Fifteenth Century Anatolia: Spiritual Influence and Rivalry,    Journal of Islamic Studies 2013, 24 (1)
Resul Ay   Erken Dönem Anadolu Sufiliği ve Halk İslam’ında Hulûlcü Yaklaşımlar ve Hulûl Anlayışının Farklı Tezahürleri,    Bilig, sayı: 72, 2015, 1-24.
 
Yurtiçi Dergi Yayınları
Resul Ay   “XIII.-XIV. Yüzyıl Anadolu’sunda Kentsel Yönetim ve Kent Toplumunda Otorite İlişkileri,    Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı:32(2002), s. 21–46.
Resul Ay   “Tasavvufî Hayat ve Tarikatlar,    Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı I içinde (Ed. A. Yaşar Ocak), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2006, s. 459–465.
Resul Ay   “Ortaçağ Anadolusu’nda Bilginin Seyahati: Talebeler, Âlimler ve Dervişler” ,    Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, Sayı:3, Bahar 2006, s. 17–53.
Resul Ay   “XIV. Yüzyıl Beylikler Dünyasına Yeniden Bakmak: Selçuklu Mirasının İki Farklı Tezahürü ve Orta Anadolu’da Özgün Siyasî Yapılanma” ,    Türklük Araştırmaları Dergisi, sayı: 20(2008) (Mücteba İlgürel Armağanı Özel Sayı II)
Resul Ay   “Türk Fetihleri Arifesinde Anadolu Toplumu: Bizans Emperyal Yönetiminin Sınırlarına Dair Bazı Gözlemler”, ,    Prof. Dr. Özkan İzgi'ye Armağan, Yay. Haz.: Bahaeddin Yediyıldız-Mehmet Öz, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 2011
Resul Ay   Bizans’tan Osmanlıya Anadolu’da Heterodoks İnanışlar: ‘Öteki’ Dindarlığın Ortak Doğası Üzerine (650–1600),    OTAM, 31 (2013)
 
Uluslararası Bildiriler
Resul Ay   Sufi Shayks and The Society in Seljuk Anatolia: Spiritual Influence and Rivalry",    An Interdisciplinary Workshop: Court and Society in Seljuk Anatolia, Orient-Institut Istanbul,16-17 October, 2009
Resul Ay   The Travels of Dervishes and Rural Society,    CIEPO 21 – Budapest, 7-11 October 2014
 
Ulusal Bildiriler
Resul Ay    “Osmanlı Toplumunda Derviş-Gayrimüslim Halk İlişkisi Üzerine”,    İnanç Turizmi Günleri III etkinlikleri çerçevesinde Medeniyetler Kavşağı İstanbul başlıklı Bilim Adamları oturumu, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB), 12–14 Mayıs 2006- İstanbul/Türkiye, Şubat Yayıncılık, İstanbul 2007, s. 174–181 [İngilizce terc. “About the Dervish - Non-muslim Community Relation in The Otoman Society”, s. 182–191].
 Kırıkkale Üniversitesi Önceki Sayfa Son Güncelleme : 11.02.2015 11:29