Fen Edebiyat Fakültesi , Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü


Adnan KARAİSMAİLOĞLU

Prof.Dr.
Adnan KARAİSMAİLOĞLU


 
adnankaraismailoglu@yahoo.com         1337
Kırıkkale ÜniversitesiKişisel Bilgiler

Akademik Birimi  :  Fen Edebiyat Fakültesi
Bölümü  :  Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Anabilim Dalı  :  Fars Dili ve Edebiyatı
Yabancı Diller  :  Farsça, İngilizce, Arapça
Mesleki İlgi Alanları  :  Fars Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Mevlânâ ve Geleneksel Kültürİletişim Bilgileri

İş Adresi  :  Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. 71450 Yahşihan/KIRIKKALE
Oda Numarası  :  215
  Dahili Telefonu 1  :  0318 3574242 / 1337
  Dahili Telefonu 2  :  /
  Direkt Telefonu  :  0318 3574242/1337
  E-Posta  :  adnankaraismailoglu@yahoo.com adnankaraismailoglu@kku.edu.tr
  Web Adresi  : Eğitim

Lisans  :  Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Arap-Fars Dili ve Edebiyatı A.B.D 1979
Y.Lisans  :  1. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fars Dili ve Edebiyatı A.B.D-1981//2. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı A.B.D-1991
Doktora  :  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fars Dili ve Edebiyatı A.B.D 1985Verdiği Dersler

Akademik Birim Bölüm Ders Adı
Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Türkçeden Farsçaya Çeviri
Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Farsça Okuma Yazma Çeviri
Sosyal Bilimler Enstitüsü Metin Şerhi ve Şiir Tahlilleri
Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Klasik Türk Edebiyatı II
Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Türk Tasavvuf Edebiyatı II
Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Farsça Konuşma
Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Farsça DilbilgisiBilimsel Yayınları

Kitaplar
Adnan Karasimailoğlu   ,    Klâsik Dönem Türk Şiiri İncelemeleri, Ankara, 2001.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mevlânâ ve Mesnevî, Ankara, 2001.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mevlânâ ve Kültürümüz, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, 2005.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mesnevî’den Seçmeler, Ankara, 2005.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mesnevî-i Ma’nevî, I-VI, Konya, 2005 (Farsça tenkitli metin, Doç. Dr. Derya Örs’le birlikte); 2. baskı, Ankara, 2007, Akçağ Yay.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mevlâna Bibliyografyası, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Konya, 2006 (Sait OKUMUŞ ve Fahrettin COŞGUNER ile birlikte).
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mevlânâ’nın Gözüyle… –İnsan ve Toplum–, Ankara: Hizmet-İş Sendikası Yay., 2007.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Sayfî-i Buhârâî ve Dîvânının Tenkitli Metni, Erzurum, 1990.
Adnan Karaismailoğlu (çev.)   ,    Baharistan, Câmî, Ankara, 2002.
Adnan Karaismailoğlu (çev.)   ,    Gülistan, Sa’dî, Ankara, 2002.
Adnan Karaismailoğlu (çev.)   ,    Mesnevî, Mevlânâ, I-II, Ankara, 2004; 2. baskı, I-III, Ankara, 2007, 3. baskı, Ankara, 2007 (tek cilt)
Adnan Karaismailoğlu    ,    Sirâcî; Hayatı, Dîvânının Tenkitli Metni ve Tahlili (Yayımlanmamış doktora tezi), Erzurum, 1984.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mesnevî’den 800 Beyit, Konya Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Konya, 2007 (Yrd. Doç. Dr. Armağan Erdoğan ile birlikte).
Adnan Karaismailoğlu   ,    Kutbü’n-nâyî Osman Dede’nin Âyîn-i Şerîfleri, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, 2008 (Timuçin Çevikoğlu ile birlikte).
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mevlana, Ankara, 2007, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. (Osman Horata ile birlikte editör ve makale yazarı).
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mevlânâ Araştırmaları 1, Akçağ Yay, Ankara, 2007. (Editör ve makale yazarı).
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mevlânâ Araştırmaları-2-, Akçağ Yayınları, Ankara, 2008. (Editör ve makale yazarı)
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mevlânâ Araştırmaları-3-, Akçağ Yayınları, Ankara, 2009. (Editör ve makale yazarı).
 
Yurtiçi Dergi Yayınları
Adnan Karaismailoğlu   ,    İslâm Öncesinden Osmanlıya Doğu Şiiri, bilig, (Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi), sayı 13, 2000, s. 67-78.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Karşılaştırmalı Edebiyat araştırmaları Açısından Klâsik Türk Edebiyatı ile İran Edebiyatı, bilig, sayı 23, 2002 Güz, s. 141-154.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Klâsik İran Şiirine ve Şairlerine Yöneltilen İdeolojik Tenkitler, Nüsha, Sayı 10, Yaz 2003, s. 7-17.
Adnan Karaismailoğlu   ,    XX. Asırda Doğu’daki Klâsik Edebiyat ve Kültürler Üzerine Yapılan Genel Değerlendirmeler, Nüsha, Sayı 11, Güz 2003, s. 41-46.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mesnevî Hikayelerinde Şekil ve İçerik, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl V, S. 18, Yaz, 2005, s. 129-138.
Adnan Karaismailoğlu   ,    R. A. Nicholson’un Mesnevî Neşri ve Yeni Mesnevî Neşirleri, Mevlâna Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi, Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yıl: 1, S. 1, Konya, Mayıs 2007, s. 21-33
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mesnevî’de “Ben” ve “Sen” Tanımlaması, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl IV, S. 15, Ankara, Güz 2004, s. 7-14.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mevlânâ ve Farsça, Mevlânâ Araştırmaları -2-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Akçağ Yayınları, Ankara, 2008, s. 9-13.
 
Uluslararası Bildiriler
Adnan Karaismailoğlu   ,    Ahmed-i Yesevî, Mevlânâ ve Yunus Emre’nin Dilinde “Bilgi” Kavramı, Ahmet Yesevî’den Hasan Dede’ye Gönül Erleri Uluslararası Bilgi Şöleni, 12-14 Haziran 1997 (Kırıkkale, 1998, Kırıkkale İlini Kalkındırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları, s. 109-114).
Adnan Karaismailoğlu   ,    Osmanlı Dönemi Türk Şiirinin İran Edebiyatı ile Münasebeti Üzerine Düşünceler, Kuruluşunun 700. Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Uluslararası Kongresi, 07-09 Nisan 1999, Selçuk Üniversitesi, Konya (Konya, 2000, s. 607-614).
Adnan Karaismailoğlu   ,    Selçuklu Devletinin Edebî Faaliyetlerdeki Etkinliği, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür Ve Medeniyeti Kongresi, 11-13 Ekim 2000, Selçuk Üniversitesi, Konya (Konya, s. 451-460).
Adnan Karaismailoğlu   ,    Definition of “I” and “Thou” in the Mathnavi (Mesnevî’de “Ben” ve “Sen” tanımı), Uluslararası İmgebilim Sempozyumu, 26-28 Nisan 2004, Muğla Üniversitesi (Muğla, I, 487-492).
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mevlâna Kongrelerinde Sunulmuş olan Tebliğler, III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi (5-6 Mayıs 2003), Bildiriler. Konya, 2004, s. 331-358.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Klasik Şiirde Evrensel Düşünceler ve Değerler, Evrensel Manevi Değerler ve Günümüz Kazak Edebiyatının Meseleleri Uluslar Arası Sempozyumu, Kazakistan Devlet Kızlar Pedegoji Üniversitesi ve Kazakistan Süleyman Demirel Üniversitesi, Almatı, 27 Şubat 2007, Bildiriler I-II, Almatı, 2007, I, 37-44.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Klâsik Doğu Şiiri Araştırmalarında Yerellik ve Evrensellik Sorunu, II. Uluslar arası Karşılaştırmalı Edebiyatbilim Kongresi, 07- 08 Eylül 2006, Sakarya Üniversitesi, Bildiriler, I-II, Aralık 2006, I, 13-18.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Bilgin, Ârif, Âşık Ve Şair Mevlana, Uluslarası Mevlana Kongresi, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 8-11 Mayıs 2007, İstanbul-Konya- Türkiye.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Gazneli Mahmud’un Saray Şairi Ferruhî’nin (Ö. 429/1038) Şiirlerinde Türkler, Kazakistan ve Türkiye’nin Ortak Kültürel Değerleri Uluslar Arası Sempozyumu, Abay Milli Devlet Pedegoji ve Üniversitesi ile Çukurova Üniversite, 21-23 Mayıs 2007, Almatı, Bildiriler, Almatı, 2007, s. 455-458.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Halk Şairi Topal Hâfız ve Rus İşgalini Anlatan “Mersiye-i Küçük Mahşer” İsimli Destanı, Trabzon ve Çevresi Uluslar Arası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2001, Türk Ocakları Trabzon Şubesi, Trabzon.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mesnevî Hikâyelerinde Şekil ve İçerik, Rumi Alimlerinin Sempozyumu (Uluslar arası Birinci Buluşma), 6-7 Aralık 2004, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşe Kıbrıs.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Klâsik Şiirdeki Aşk Söyleminin Dayanakları, I. Uluslar Arası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 12-13 Nisan 2007, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi/İstanbul.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mevlâna Araştırmalarında Kurumsal Destek İhtiyacı, Dünyada Mevlâna İzleri, Uluslararası Sempozyum, Selçuk Üniversitesi, Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi, 13–15 Aralık 2007, Konya.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Belhli Bilgin, Konyalı Şair Mevlana Celaledddin Muhammed, Uluslar arası Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî Kongresi, Kabil 13-15 Mayıs 2007, Neyistan Yolu (Râh-i Neyistân), Ankara, 2008, s. 74-79 (Kabil, Matba’a-i Cihân).
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mesnevî Hikayelerinde Tahkiye ve Gerçeklik, Uluslararası Mevlânâ’nın 800. Doğum Yılını Anma Anma Kongresi, 30-31 Ekim 2007, Tahran-Tebriz, Aşina yıl 1, sayı 26-27, İlkbahar-Yaz 2008, s. 37-42.
Adnan Karaismailoğlu   ,    XI. Yüzyılda Gazneli ve Selçuklu Saraylarındaki Edebî Gelenek, Uluslararası Kâşgarlı Mahmud Sempozyumu, 17-19 Ekim 2008, Rize, s. 36-40.
 
Ödül,Patent vs.
Adnan Karaismailoğlu   Türkiye Yazarlar Birliği 2001 İnceleme Ödülü,    Klâsik Dönem Türk Şiiri İncelemeleri, Ankara, 2001.
 
Ulusal Bildiriler
Adnan Karaismailoğlu   ,    Tasavvufî Şiir Geleneğinde Mevlânâ'nın Yeri ve Önemi, 6. Milli Mevlânâ Kongresi, 24-25 Mayıs 1992 (Tebliğler, Konya 1993, s. 87-90).
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mesnevî'de "Hicâb" Kavramı, 7. Milli Mevlânâ Kongresi, 3- 4 Mayıs 1993 (Tebliğler, Konya, 1995, s. 89-95).
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mesnevî'de Taklid" ve "Mukallid" Kavramları, VI. Milli Mevlânâ Sempozyumu, 3 Mayıs 1994 (S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, sayı 9-10, 1995, Konya, s. 61-67).
Adnan Karaismailoğlu   ,    Selçuklu Sarayında Şiir ve Şair, V. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri, 25-26 Nisan 1995, (Bildiriler, Konya, 1996, s.133-139).
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mesnevî'de Edeb Kavramı, 7. Milli Mevlânâ Sempozyumu, 13 Aralık 1995 (Tebliğler, Konya, 1996, s.33-37).
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mesnevî'de İlim Kavramı, 8. Milli Mevlânâ Kongresi, 6-7 Mayıs 1996 (Tebliğler, Konya, 1997, s. 7-17).
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mesnevî’de “Sûret” ve “Ma’n┠Kavramları, 9. Millî Mevlânâ Kongresi, 15-16 Aralık 1997 (Tebliğler, Konya, 1998, s. 103-113).
Adnan Karaismailoğlu   ,    Klâsik Türk Şiiri Geleneğinde Mevlânâ’nın Yeri ve Edebî Miras Tartışmaları, X. Millî Mevlânâ Kongresi, 2-3 Mayıs 2002, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Cengizhan Altuntaş’ın Şiirleri ve Şiirlerinde Kırıkkale, 21. Yüzyılın Başında Kırıkkale Sempozyumu (10-11 Haziran 2003), Ankara, 2003, s. 131-136.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mesnevî’de Padişah ve Sâkî Kavramları, Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu, 30 Eylül-01 Ekim 2006, Manisa, 2006.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Selçuklu Dönemi Şiiri ve Mevlana’nın Şiirinin Özellikleri, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyum, 14-16 Aralık 2006, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mesnevî’de Olgun İnsanın İç Dünyası, Mevlana ve İnsan Sempozyumu, 8-9 Haziran 2007, Ege Bölgesi Konyalılar Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı, İzmir.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Tasavvufî Şiir Geleneğinde Mevlânâ’nın Yeri ve Önemi, 6. Milli Mevlânâ Kongresi, 24-25 Mayıs 1992 (Tebliğler, Konya 1993, s. 87-90).
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mesnevî’de "Hicâb" Kavramı, 7. Milli Mevlânâ Kongresi, 3- 4 Mayıs 1993 (Tebliğler, Konya, 1995, s. 89-95).
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mesnevî’de Taklid" ve "Mukallid" Kavramları, VI. Milli Mevlânâ Sempozyumu, 3 Mayıs 1994 (S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, sayı 9-10, 1995, Konya, s. 61-67).
Adnan Karaismailoğlu   ,    Selçuklu Sarayında Şiir ve Şair, V. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri, 25-26 Nisan 1995, (Bildiriler, Konya, 1996, s.133-139).
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mesnevî’de Edeb Kavramı, 7. Milli Mevlânâ Sempozyumu, 13 Aralık 1995 (Tebliğler, Konya, 1996, s.33-37).
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mesnevî’de İlim Kavramı, 8. Milli Mevlânâ Kongresi, 6-7 Mayıs 1996 (Tebliğler, Konya, 1997, s. 7-17).
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mesnevî’de “Sûret” ve “Ma’n┠Kavramları, 9. Millî Mevlânâ Kongresi, 15-16 Aralık 1997 (Tebliğler, Konya, 1998, s. 103-113).
Adnan Karaismailoğlu   ,    Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Açısından Klâsik Türk Edebiyatı, I. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu, 06-08 Aralık 2001, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Klâsik Türk Şiiri Geleneğinde Mevlânâ’nın Yeri ve Edebî Miras Tartışmaları, X. Millî Mevlânâ Kongresi, 2-3 Mayıs 2002, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mevlânâ ve Şehriyâr, Üstad Muhammed Hüseyin Şehriyar Anma Semineri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara, 15-16 Mayıs 2003.
Adnan Karaismailoğlu   ,    XX. Asırda Doğu’daki Klâsik Edebiyat ve Kültürler Üzerine Yapılan Genel Değerlendirmeler, Birinci Orta-Doğu Semineri (Kaynaklar, Kavramlar ve Metodoloji), Fırat Üniversitesi Orta-Doğu Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü, Elazığ, 29-31 Mayıs 2003.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mevlana’nın Hoşgörü ve Evrensellik Anlayışı, Mevlana Sempozyumu, 2 Ekim 2003, Bilkent Üniversitesi, Ankara.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Konya’da ve Türkiye’de Mevlânâ Araştırmaları, “Mevlânâ’nın Güncelliği Paneli”, 17 Aralık 2003, Selçuk Üniversitesi Konya.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mesnevî’de Padişah ve Sâkî Kavramları, Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevîhâneler Sempozyumu, 30 Eylül-01 Ekim 2006, Manisa, 2006.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Selçuklu Dönemi Şiiri ve Mevlana’nın Şiirinin Özellikleri, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyum, 14-16 Aralık 2006, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mesnevî’de Olgun İnsanın İç Dünyası, Mevlana ve İnsan Sempozyumu, 8-9 Haziran 2007, İzmir, Türkiye Diyanet Vakfı ve Ege Bölgesi Konyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı; Ankara 2008 (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları), s. 151-160.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mevlana’nın Eserlerinin Neşirleri ve Abdülbâki Gölpınarlı’nın Düşünceleri, “Mevlana’yı Günümüze Taşıyan Üstad: Abdülbaki Gölpınarlı” Sempozyumu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 17–18 Ekim 2007 İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Yahya Kemal’de Zevk ve Renkleriyle Doğu, 50 yıl Sonra Yahya Kemal, Bilgi Şöleni, 30 Ekim – 02 Kasım 2008, Bildiriler Kitabı, Ankara, 2010, s. 44-50.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Yazma ve Eski Basma Eser Kataloglarının Yenilenmesi ve İhtisas Kataloglarının Hazırlanması, Türkiye Kütüphanelerindeki Farsça Yazmalar ve İran Kütüphanelerindeki Türkçe Yazmalar Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi- İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşeliği- Süleymaniye Kütüphanesi, 18-19 Haziran 2009, İstanbul.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Edebiyat ve Kültürleri Buluşturan Şahsiyetlerden Mevlâna ve Sa’dî, 6. Türkiye – İran İlişkileri Sempozyumu- Tarihte Ortak Şahsiyetlerin Etkileri ve Günümüze Yansımaları, Türk Tarih Kurumu- İran İslâmî Kültür ve İletişim Kurumu, 01-02 Haziran 2009, Ankara.
 
Alanında Yayınlarla ilgili etkinlikler
Adnan Karaismailoğlu   ,    Türk ve Fars Edebiyatlarında Şehr-engizler, Milli Kültür, sayı 62, 1988, s. 55-58.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Türk Edebiyatı Kaynaklarından Tuhfe-i Sâmî, Türk Dünyası Araştırmaları, sayı 57, 1988, s. 178-186.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Abdülcelîl el-Biligrâmî, TDV İslâm Ansiklopedisi, I, 203, İstanbul, 1988.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Abdülvâsi'-i Cebelî, TDV İslâm Ansiklopedisi, I, 283, İstanbul, 1988.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Acem, TDV İslâm Ansiklopedisi, I, 321, İstanbul, 1988.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Ahsenü't-tevârîh, TDV İslâm Ansiklopedisi, II, 180, İstanbul, 1989.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Altıparmak Muhammed b. Muhammed, TDV İslâm Ansiklopedisi, II, 542, İstanbul, 1989.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Bir Tezkiretü'l-evliyâ Tercümesi Hakkında, İlim ve Sanat, sayı 7, 1989, s. 83-84.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Fars Edebiyatında "Sirâcî Mahlaslı Şairler, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, sayı, 17, Erzurum, 1989, s. 119-130.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Fars Edebiyatında Bilinmeyen Bir Şair "Sirâcî", Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, sayı, 18, Erzurum, 1990, s. 119- 135.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Manzum Sözlüklerimizden "Tuhfe-i Remzi", Milli Kültür, sayı 74, Ankara, 1990, s. 60-61.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Aruzu Kullanma Açısından Fuzûlî - Hâfız Karşılaştırması, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, sayı, 119, Erzurum, 1991, s. 49-60.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Arafâtu'l-âşikîn, TDV İslâm Ansiklopedisi, III, 263, İstanbul, 1991.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Ârif-i Kazvînî, TDV İslâm Ansiklopedisi, III, 368, İstanbul, 1991.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Bedâyi'ü'l-vekâyi', TDV İslâm Ansiklopedisi, V, 297, İstanbul, 1992.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Benâî, TDV İslâm Ansiklopedisi, V, 429, İstanbul, 1992.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Berzûnâme, TDV İslâm Ansiklopedisi, V, 526, İstanbul, 1992.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Bostân, TDV İslâm Ansiklopedisi, VI, 307-308, İstanbul, 1992.
Adnan Karaismailoğlu   ,    İran Edebiyatında Sâkînâmeler, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 1, 1992, s. 1-9.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Sâkînâme Yazma Geleneğinin Öncüsü Genceli Nizâmî, Yedi iklim, sayı 41, 1993, s. 19-21.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Muallim Nâci ve Mecmua-i Muallim, Yedi iklim, Ocak 1994, s.84-87.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Cemâlzâde, Yedi iklim, Mart 1994, s. 18-21.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Hâtif-i İsfahânî, TDV İslâm Ansiklopedisi, XVI, 467-468, İstanbul, 1997.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Heft Âsumân, TDV İslâm Ansiklopedisi, XVII, 156-157, İstanbul, 1998.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Bâki'nin Gazellerinde Tasavvufi Anlayış, Yedi İklim, Kasım 1998, s. 60-62.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Klasik Şiirimizde Epiküryen Düşünce ya da Zamanı Yaşamak Anlayışı, Yedi İklim, Ocak 1999, s. 57-59.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Doğu Edebiyatlarında Sevgi, Hoşgörü ve İnsan Hakları, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, sayı 13, Konya, 1999, s. 109-114.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Klasik Türk Edebiyatının İran Edebiyatı ile Münasebeti, Dergâh -Edebiyat Sanat Kültür Dergisi- sayı 110, Nisan 1999, s. 14-17.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Hüseyin Vâiz-i Kâşifî, TDV İslâm Ansiklopedisi, XIX, 16-18, İstanbul, 1999.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Klâsik Şiirimizde Beşerî Aşk, Yedi İklim, sayı 119, Şubat 2000, s. 48-52.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Osmanlı Dönemi Şiiri ve Şairi Üzerine Tenkitli Bir Değerlendirme, Dergâh, sayı 124, Haziran 2000, s. 10-11, 17-18.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Gazzâlî ve Bâkî’ye Göre Aşk Beyitleri, Yedi İklim, sayı 123, Haziran 2000, s. 38-41.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Konyalı Mevlânâ, İpek Yolu (Konya Ticaret Odası Dergisi), Aralık 2000, s. 30-36.
Adnan Karaismailoğlu (çev.)   ,    “İç bâde, güzel sev”, Dergâh, sayı 131, Ocak 2001, s. 9-10.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Gecikmiş Bir Tenkit; “Osmanlı Topraklarında Fars Dili ve Edebiyatı” Kitabı, Yedi İklim, sayı 137, Ağustos 2001, s. 53-58.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Yeni Farsça İlk Şiirlerde Türkler ve Türk Kültürü, Dergâh, sayı 138, Ağustos 2001, s. 20-21.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Hikmet ve Nükte; Mevlânâ ile Nasreddin Hoca, Yedi İklim, Sayı 138, Eylül-Ekim 2001, s. 27-29.
Adnan Karaismailoğlu   ,    İsmet-i Buhârî, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXIII, 138-139, İstanbul, 2001.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Kâsım-ı Envâr, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXIV, 542-543, İstanbul, 2001.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Katrân-ı Tebrîzî, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXV, 59, İstanbul, 2002.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Kelîle ve Dimne, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXV, 210-212, İstanbul, 2002.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Kemâleddîn-i İsfahânî, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXV, 233, İstanbul, 2002.
Adnan Karaismailoğlu   ,    İslâmiyet Sonrasında İlk Farsça Şiirlerde Türkler, Türkler, Cilt 5, Ankara, 2002, s. 903-913.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mevlâna’nın Hayatı ve Çevresi, Konya’dan Dünyaya Mevlânâ ve Mevlevîlik, Konya, 2002 (Editör Nuri Şimşekler, Karatay Belediyesi), s. 21-30.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Doğu’da Edebî Miras Üzerinde Tartışmalar, Dergâh, sayı 155, Ocak 2003, s. 10-11, 18-19.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Şehriyâr’a Göre Şiir, Hikmet ve Toplum, Yedi İklim, Sayı 164, Kasım 2003, s. 68-72.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Halk Şairi Topal Hâfız ve Rus İşgalini Anlatan “Mersiye-i Küçük Mahşer” İsimli Destanı, 21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği (Muzaffer Özdağ’a Armağan), I-IV, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara, 2003, IV, 185-205.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Oflu Halk Şairi Topal Hafız’ın Sel Felaketi Destanı, 21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği (Muzaffer Özdağ’a Armağan), I-IV, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara, 2003, IV, 207-216.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Gelenekte Yenileşme: Mevlânâ ve Nurettin Topçu, Hece (Aylık Edebiyat Dergisi), Sayı: 109 (Özel sayı: 11), Ocak 2006, s. 210-213.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döneminde Farsça ve Farsça Eserler, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, I-II, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 2006, I, 487-491.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mu’izzî, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXXI, 98-99, İstanbul, 2006.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mesnevî’de Türk Adı ve Kullanım Özellikleri, Mevlânâ Araştırmaları-1-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Akçağ Yayınları, Ankara, 2007, s. 269-282.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Velednâme’ye Göre Mevlânâ’nın, Ailesinin ve Dostlarının Hayat Hikayeleri, Celâleddîn Humâî’den Çeviri, Mevlânâ Araştırmaları-1-, Editör: Adnan Karaismailoğlu, Akçağ Yayınları, Ankara, 2007, s. 9-28.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mevlânâ Celâleddin Muhammed, Mevlâna Ocağı / Mevlâna’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan, Editör: Mehmet Bayyiğit, Editör Yardımcıları: Ahmet Çaycı-Naci Bakırcı, Konya: Kombassan Vakfı, 2007, s. 1-18.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mevlana’nın Hayatı, Eserleri ve Sanatı, Mevlana, Editörler: Osman Horata ve Adnan Karaismailoğlu, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2007, s. 39-61.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mevlânâ’nın Hayatı, Aşk Ocağında Cân Olmak/ İnsanlığın Mirası: Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, hzl. Ekrem Işın, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., İstanbul: MAS Mtb., 2007, s. 12-25.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mevlâna’nın Hayatı ve Çevresi, Konya’dan Dünyaya Mevlânâ ve Mevlevîlik, Konya, 2002 (Editör Nuri Şimşekler, Karatay Belediyesi), s. 21-30.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Cengizhan Altuntaş’ın Şiirleri ve Şiirlerinde Kırıkkale, 21. Yüzyılın Başında Kırıkkale Sempozyumu (10-11 Haziran 2003), Ankara, 2003, s. 131-136.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Mevlânâ Kongrelerinde Sunulmuş olan Tebliğler, III. Uluslar Arası Mevlânâ Kongresi (5-6 Mayıs 2003), Bildiriler. Konya, 2004, s. 331-358.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Sâkî-nâme, TDV İslam Ansiklopedisi, XXXVI, 14-15, İstanbul, 2009.
Adnan Karaismailoğlu   ,    Selmân-ı Sâvecî, TDV İslam Ansiklopedisi, XXXVI, 446-447, İstanbul, 2009.
 Kırıkkale Üniversitesi Önceki Sayfa Son Güncelleme : 04.05.2010 17:10