Veteriner Fakültesi , Klinik Bilimleri Bölümü


Mehmet GÜRKAN

Prof. Dr.
Mehmet GÜRKAN


 
mehmetgurkan2002@yahoo.com         3305-3367
Kırıkkale ÜniversitesiKişisel Bilgiler

Akademik Birimi  :  Veteriner Fakültesi
Bölümü  :  Klinik Bilimleri Bölümü
Anabilim Dalı  :  Cerrahi Anabilim Dalı
Yabancı Diller  :  İngilizce
Mesleki İlgi Alanları  :  Genel cerrahi,büyük ve küçük hayvan anestezisi,cerrahi operasyon ve teknikleriİletişim Bilgileri

İş Adresi  :  Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 71451YAHŞİHAN/KIRIKKALE
Oda Numarası  :  5
  Dahili Telefonu 1  :  0318 3574242 / 3305-3367
  Dahili Telefonu 2  :  0318 3573301 / 3305-3367
  Direkt Telefonu  : 
  E-Posta  :  mehmetgurkan2002@yahoo.com mehmetgurkan@hotmail.com
  Web Adresi  : Eğitim

Lisans  :  Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi 1975
Y.Lisans  :  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1975
Doktora  :  Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1984Verdiği Dersler

Akademik Birim Bölüm Ders Adı
Veteriner Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü Dış Hastalıklara Giriş
Veteriner Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü Dış Hastalıkları II
Veteriner Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü Dış Hastalıkları III
Veteriner Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü Anestezi ve Reanimasyon
Veteriner Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü Dış Hastalıkları I
Veteriner Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları
Veteriner Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü Klinik UygulamalarıBilimsel Yayınları

Science Citation Index' te Taranan Dergilerdeki Yayınlar
1.Arıkan, Ş, Duru SY, Gürkan M, Ağaoğlu ZT, Giger U. (2003).   Blood type A and B frequencies in Turkish Van and Angora cats in Turkey,    Journal of Veterinary Medicine A. 50: 303-306.
2.Gürkan M, Arıkan Ş, Ozaytekin E, Dodurka T. (2005).   Titres of alloantibodies against A and B blood types in non-pedigree domestic cats in Turkey: assessing the transfusion reaction risk.,    Journal of Feline Medicine and Surgery. 7(5): 301-305.
3.Arıkan Ş, Gürkan M, Özaytekin E, Dodurka T, Giger U. (2006).   Frequencies of blood type A, B and AB in non-pedigree domestic cats in Turkey,    Journal of Small Animal Practice. 47: 10-13.
4.Arıkan Ş, Gürkan M. (2009).   Clinical aspects of blood transfusion in cats.,    Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 56: 153-157.
5.Yarsan E, Gurkan M, Pekcan Z,Ince S, Kumandas A (2010).   Effects of Halothane and Isoflurane Anaesthesia on Antioxidant Enzymes in Dogs.,    Journal of Animal and Veterinary Advances 9:2513-2516.
Pekcan Z, Kurum B, Gurkan M, Kumandas A, Karsli B, Elma E (2011).    Comparison of the Effıcacy of Gutta-Percha and Thermafil in Endodontic Treatment in Dogs.,    Aisan Jourmal of Animal and Veterinary Advances. ISSN 1683-9919/ DOI: 10.3923/ajava.2011.
 
Yurtiçi Dergi Yayınları
Candaş A, Gürkan M, Sağlam M, (1985).    Bir Kedide İki Taraflı Supra Malleolar Tibia Kırığının Transtalo-Tibial Çivileme ile Tedavisi ,    Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 32: 484-492.
Samsar E, Güzel N, Karaer Z, Yavru N, Gürkan M, (1986).    Köpek Gözünde Calliphora Vomitoria Olgusu. ,    Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2: 167-170.
Kurtdede A, Börkü MK, Gürkan M, (1987).    Xylazine Hydrochloride (Rompun) ve Ketamine Hydrochloride (Ketalar) Uygulanan Koyunlarda Bazı Klinik Gözlemler. ,    Lalahan Hayvancılık ve Araştırma Enstitüsü Dergisi. 27: 42-50.
Candaş A, Olcay B, Gürkan M, Sağlam M, (1985).    Sığırlarda İntravenöz Regional Anestezi Uygulamaları ve Parmak Amputasyonları Üzerine Çalışmalar. ,    Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32: 86-100.
Akın F, Gürkan M, Koç Y, Alkan İ, (1987).   Kuzuda Abomasus Timpanisine Ilişkin Klinik Gözlem. ,    Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 34: 126-135.
Aslanbey D, Gürkan M, Sağlam M, Olcay B, (1987).   Kanatlı Hayvanlarda Ketalar ile Sağlanan Genel Anestezi Üzerine Klinik Çalışmalar.,    Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 34: 288-293.
Aslanbey D, Gürkan M, Sağlam M, (1988).   Kuğularda Musculus Extensor Pollicis Brevis'in Tenektomisi ile Uçma Yeteneğinin Ortadan Kaldırılması Üzerine Çalışmalar. ,    Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 35: 104-109.
Gürkan M, (1988).   Köpeklerde Ön ve Arka Ekstremitelerde İntravenöz Regional Anestezi Üzerine Klinik ve Deneysel Çalışmalar. ,    Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 35: 275-288.
Candaş A, Olcay B, Gürkan M, Sağlam M, (1988)    Evcil Karnivorların Tibia Kırıklarında Bazı Osteosentez Teknikleri Üzerinde Çalışmalar. ,    Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 35: 169-193.
Alkan İ, Gürkan M, Gençcelep M, Bakır B, (1994).    1988-1992 Yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine getirilen hayvanlarda karşılaşılan cerrahi hastalıkların toplu bir değerlendirilmesi.,    Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 5: 1-9.
Belge A, Gürkan M, Gençcelep M, (1993).    Bir Buzağıda Kongenital Bilateral Anophthalmus Olgusu.,    Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 4: 113-119.
Alkan İ, Gülyüz F, Bakır B, Gürkan M, Gençcelep M, (1994).    Boğalarda Penis Fibropapillomu Sonucu Oluşan Parafimozise İlişkin Klinik Gözlem,    Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 5: 17-21.
Pekcan Z, Cınar M, Gurkan M, Kumandas A (2011)   Ankara Keçilerinde Propofol ve İzofluran Anestezisinin Oksidatif Stres Üzerine Etkileri,    Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi. (Basımda)
Alkan İ, Gürkan M, Gül Y, Gençcelep M, (1994).    Akkaraman Kuzuda Rastlanan Unilateral, Polymelie ve Hemimelie Olgusu. ,    Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 5:11-16.
Görgül OS, Yanık K, Gürkan M, (1984).   Sığırlarda M. flexor Digitalis Profundus Tendosu'nun Plantar-Palmar (Volar), Parsiyel Rezeksiyonu Üzerine Klinik Çalışmalar. ,    Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 31: 354-364.
Alçığır G., Hazıroğlu R, Gürkan M, (1985).    Bir Köpekte Hemangioperiocytoma Olgusu. ,    Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 32: 311-317.
Gürkan M, Apan A, (2003).    Tavşan ve Ratlarda Propofol ve Fantanil Kombinasyonunun Anestezi İndukasyonu ve İdamesinde Kullanımı.,    Türk Veteriner Hekimliği Dergisi. 15, 44-47.
 
Uluslararası Bildiriler
1. Arıkan Ş, Duru SY, Gurkan M, Agaoglu ZT, Giger U. Blood type frequencies in Turkish Van and Angora cats.    Blood Type Frequencies in Turkish Van and Angora Cats ,    VIII European Congress of the International Society of Blood Transfusion, Istanbul. p118, 2003,
 
Ulusal Bildiriler
Duru, Yasa S., Yağcı, B.B., Öcal, N., Gürkan, M., Karakurum, M.Ç. ve Erol, Z   Kangal ırkı bir köpekte bening paraprostatik kist ve prostatik adenokarsinom olgusu,    VI Ulusal Veteriner iç Hastalıkları Kongresi, 4-7 Temmuz, 2005, Kars, 68
Arıkan Ş, Gurkan M, Özaytekin E, Dodurka T, Giger U.   Pedigrisi olmayan Türk kedilerinde kan gruplarının dağılımı.,    30. Ulusal Fizyoloji Kongresi. 31 Ağustos, 3 Eylül 2004. Konya. Genel Tıp Dergisi (ek sayı), 14, 45.
Pekcan Z., Gürkan M., Kürüm B., Kumandaş A., Karslı B.   Köpeklerde endodontik tedavide termafil ve gutta perkanın kullanılması.,    5. KHVHD “Anadolum” Sürekli Eğitim Kongresi. 15-16 Ekim 2010 İstanbul
Kürüm B., Pekcan Z., Kumandaş A., Karslı B., Gürkan M., Elma E.    Ketoprofen ve meloksicamın kemik iyileşmesine etkilerinin rat modeli üzerinde araştırılması. ,    XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi. 19-22 Mayıs 2010 Belek Antalya
Pekcan Z., Gürkan M., Kumandaş A., Karslı B.    Bir kedide odontoklastik rezorbtif lezyonlar. ,    XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi. 19-22 Mayıs 2010 Belek Antalya
Börkü M. K, Y.E. Özkanlar, M. Gürkan, S. Gazyağcı, ve B. Hanedan   Xylazine ile sedasyona giren köpeklerde antagonist olarak yohimbine’in kullanılması,    5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Van, 2003.
Gürkan, M   Sığırlarda Spastik Parasie,    Turkiye I. Veteriner Cerrahi Kongresi., 26-27 Haziran 1986, Bursa. Kongre Tebliğleri, 37-44.
Aslanbey, D., M. Sağlam, M. Gürkan, ve B. Olcay   Kanatlılarda Ketalar ile Genel Anestezi,    2. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 1-2 Ekim, Alata_Mersin. Tebliğler, 1-5. 1990,
Arıkan, Ş,, M. Gürkan, E. Özaytekin, T. Dodurka, ve U. Giger   Pedigrisi olmayan Türk kedilerinde kan gruplarının dağılımı,    30. Ulusal Fizyoloji Kongresi. Genel Tıp Dergisi (ek sayı), 14, 45, Konya, 2004.
 
Atıflar
   Atıf yapan yayın: Erat S, Arikan S (2010) Body Mass Index and Different Body Measurements of Turkish Angora and Van Cats in Two Different Locations. Journal of Animal and Veterinary Advances. 9: 118-122 ,   
   Atıf yapan yayın: Arikan S, Akkan HA (2004). Titres of naturally occurring alloantibodies against feline blood group antigens in Turkish Van cats. Journal of Small Animal Practice. 45 : 289-292 ,   
   Atıf yapan yayın: Weingart C, Giger U, Kohn B. (2004). Whole blood transfusions in 91 cats: a clinical evaluation. Journal of Feline Medicine and Surgery. 6: 139-148. ,   
   Atıf yapan yayın: Silvestre-Ferreira AC, Pastor J, Almeida O, Montoya A. (2004). Frequencies of feline blood types in northern Portugal. Veterinary Clinical Pathology. 33:240-243. ,   
   Atıf yapan yayın: Malik R, Griffin DL, White JD, Rozmanec M, Tisdall PLC, Foster SF, Bell K, Nicholas FW. (2005). The prevalence of feline A/B blood types in the Sydney region. Australian Veterinary Journal. 83: 38-44. ,   
   Atıf yapan yayın: Stieger K, Palos H, Giger U. (2005). Comparison of various blood-typing methods for the feline AB blood group system. American Journal of Veterinary Research. 66: 1393-1399. ,   
   Atıf yapan yayın: Weingart C, Arndt G, Kohn B. (2006). Prevalence of feline blood types A, B and AB in non-pedigree and purebred cots in Berlin and Brandenburg. KLEINTIERPRAXIS. 51:189-+. ,   
   Atıf yapan yayın: Arikan S (2007) Cats blood types: Distribution of blood types in respect of cats breed and geographical location. Ankara Üniveristesi Veteriner Dergisi. 54: 223-227 ,   
   Atıf yapan yayın: Forcada Y, Guitian J, Gibson G. (2007). Frequencies of feline blood types at a referral hospital in the south east of England. Journal of Small Animal Practice. 48: 570-573 ,   
   Atıf yapan yayın: Arikan S Guzel M Mamak N et al. (2009) Frequency of blood types DEA 1.1, 3, 4, 5, and 7 in Kangal dog. Revue de Medecine Vetenaire. 160: 180-183. ,   
   Atıf yapan yayın: Gunn-Moore DA, Simpson KE, Day MJ (2009). Blood types in Bengal cats in the UK. Journal of Feline Medicine and Surgery. 11: 826-828. ,   
   Atıf yapan yayın: Weingart C, Kohn B. (2009). Transfusion of blood and blood substitutes in the cat. Kleintierpraxis. 54: 502-+. ,   
   Atıf yapan yayın: Arikan S, Guzel M, Ozturk AS, Simsek O (2010). Frequencies of blood type A, B and AB in cats from the mediterranean sea coast of the Turkey Revue de Medecine Vetenaire. 161: 322-325. ,   
   Atıf yapan yayın: Seth M, Jackson KV, Giger U (2011). Comparison of five blood-typing methods for the feline AB blood group system. American Journal of Veterinary Research.,   
Atıfın yapıldığı yayın: Arıkan, Ş, Duru SY, Gürkan M, Ağaoğlu ZT, Giger U. (2003).    Blood type A and B frequencies in Turkish Van and Angora cats in Turkey. Journal of Veterinary Medicine A. 50: 303-306.,   
   Atıf yapan yayın: Weingart C, Arndt G, Kohn B. (2006). Prevalence of feline blood types A, B and AB in non-pedigree and purebred cots in Berlin and Brandenburg. Kleintierpraxis. 51:189-+. ,   
   Atıf yapan yayın: Silvestre-Ferreira AC, Marco I, Daussa B, Pinol C, Lavin S, Pastor J. (2006). Blood group system in a captive population of European wildcats (Felis silvestris). Veterinary Record. 159: 567-568.,   
   Atıf yapan yayın: Forcada Y, Guitian J, Gibson G. (2007). Frequencies of feline blood types at a referral hospital in the south east of England. Journal of Small Animal Practice. 48: 570-573.,   
   Atıf yapan yayın: Arikan S (2007). Cats blood types: Distribution of blood types in respect of cats breed and geographical location. Ankara Üniveristesi Veteriner Dergisi. 54: 223-227. ,   
   Atıf yapan yayın: Weingart C, Kohn B. (2009). Transfusion of blood and blood substitutes in the cat. Kleintierpraxis. 54: 502-+. ,   
   Atıf yapan yayın: Arikan S, Guzel M, Ozturk AS, Simsek O (2010). Frequencies of blood type A, B and AB in cats from the mediterranean sea coast of the Turkey. Revue de Medecine Vetenaire. 161 : 322-325.,   
   Atıf yapan yayın: Barfield D, Adamantos S (2011) FELINE BLOOD TRANSFUSIONS A pinker shade of pale . Journal of Feline Medicine and Surggery . 13: 11-23. ,   
Atıfın yapıldığı yayın: Gürkan M, Arıkan Ş, Ozaytekin E, Dodurka T. (2005).    Titres of alloantibodies against A and B blood types in non-pedigree domestic cats in Turkey: assessing the transfusion reaction risk. Journal of Feline Medicine and Surggery. ,   
   Atıf yapan yayın: Forcada Y, Guitian J, Gibson G. (2007). Frequencies of feline blood types at a referral hospital in the south east of England. Journal of Small Animal Practice. 48: 570-573. ,   
   Atıf yapan yayın: Arikan S (2007). Cats blood types: Distribution of blood types in respect of cats breed and geographical location. Ankara Üniveristesi Veteriner Dergisi. 54: 223-227. ,   
   Atıf yapan yayın: Gunn-Moore DA, Simpson KE, Day MJ (2009). Blood types in Bengal cats in the UK. Journal of Feline Medicine and Surggery. 11: 826-828. ,   
   Atıf yapan yayın: Arikan S, Guzel M, Ozturk AS, Simsek O (2010). Frequencies of blood type A, B and AB in cats from the mediterranean sea coast of the Turkey. Revue de Medecine Vetenaire. 161 : 322-325.,   
   Atıf yapan yayın: Barfield D, Adamantos S (2011) FELINE BLOOD TRANSFUSIONS A pinker shade of pale . Journal of Feline Medicine and Surggery . 13: 11-23.,   
   Atıf yapan yayın: Proverbio D Spada E Baggiani L et al. (2011). Comparison of gel column agglutination with monoclonal antibodies and card agglutination methods for assessing the feline AB group system and a frequency study of feline blood types in northern Italy. Veterinary Clinical Pathology. 40: 32-39 ,   
Atıfın yapıldığı yayın: Arıkan Ş, Gürkan M, Özaytekin E, Dodurka T, Giger U. (2006).    Frequencies of blood type A, B and AB in non-pedigree domestic cats in Turkey. Journal of Small Animal Practice. 47: 10-13.,   
 
Akademik görevler
   Tavşan ve Ratlarda propofolün anestezi indüksiyonu ve idamesinde Kullanılması. ,    BAB Proje No:99/09-02-06. Proje Yöneticisi
   Köpeklerde gutta perka ve termafilin endodontik tedavideki etkinliğin karşılaştırılması.,    BAB Proje No:2007/23. Proje Yöneticisi
   Koyunlarda piyeten hastalığında farklı tedavi yöntemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi.,    BAB Proje No:2010/05. Proje Yöneticisi.
   Ankara keçilerinde ovariohisterektomi operasyonunda tiyopental-sevofloran ve tiyopental-izofloran etkinliğinin araştırılması.,    BAB Proje No: 2009/08. Yardımcı Araştırmacı.
   Ankara Keçilerinde Thiopental-Sevofloran ve Deksmedetomide-Ketamin Sevofloran Anestezisinin Kardiyovasküler ve Kardiyopulmoner Sistem Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. ,    BAB Proje No: 2009/09.Yardımcı Araştırmacı.
   Ketoprofen ve meloksicam'ın kemik iyileşmesine etkilerinin rat modeli üzerinde araştırılması. ,    BAB Proje No: 2007/29. Yardımcı Araştırmacı.
 
Yöneticilik görevleri
   Yönetim Kurulu Üyeliği- Yüzüncü Yıl Veteriner Fakültesi 1987-1994,   
   Dekan Yardımcılığı - Yüzüncü Yıl Veteriner Fakültesi 1987-1994,   
   Yönetim Kurulu Üyeliği- Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2010-,   
   Dekan Yardımcılığı – Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2010- ,   
 
Alanında yurtiçi bilimsel derneklere üyelik
   Veteriner Cerrahi Derneği,   
 Kırıkkale Üniversitesi Önceki Sayfa Son Güncelleme : 25.05.2011 15:35