İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , Uluslararası İlişkiler Bölümü


Hüseyin EMİROĞLU

Prof. Dr.
Hüseyin EMİROĞLU


 
hemiroglu9@gmail.com         
Kırıkkale ÜniversitesiKişisel Bilgiler

Akademik Birimi  :  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölümü  :  Uluslararası İlişkiler Bölümü
Anabilim Dalı  :  Siyasi Tarih
Yabancı Diller  :  İngilizce
Mesleki İlgi Alanları  :  Uluslararası İlişkiler, Siyasi tarihİletişim Bilgileri

İş Adresi  :  KÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Yahşihan/Kırıkkale
Oda Numarası  :  231
  Dahili Telefonu 1  :  2273 /
  Dahili Telefonu 2  :  2332 /
  Direkt Telefonu  : 
  E-Posta  :  hemiroglu9@gmail.com
  Web Adresi  : Eğitim

Lisans  :  Uludağ Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler
Y.Lisans  :  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora  :  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüVerdiği Dersler

Akademik Birim Bölüm Ders Adı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dış Politika Analizi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Osmanlı Diplomasi Tarihi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Örgütler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkilerde Balkanlar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 21. Yüzyılda Çin
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Politikada Balkanlar (Doktora)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih I
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih II
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Türk Dış PolitikasıBilimsel Yayınları

Kitaplar
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Soğuk Savaş Sonrası Kosova Sorunu
 
Yurtiçi Dergi Yayınları
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin, ‘Soğuk Savaş Sonrası Birleşmiş Milletler: İşlevi-Sorunları’, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi/Journal of Economics and Administrative Sciences, Cilt/Vol.: 7, Sayı/No: 2, 59-81, (Yıl/Year: 2006), (ISSN 1303-1279).
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin, ‘Uluslararası Siyasal Örgütlenme Modeli Oluşumunun Tarihsel Süreci ve Birleşmiş Milletler Örgütü’, Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Merkezi Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl 2, Sayı 4, 103-136, (Aralık 2006), (ISSN: 1305-4740).
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin, ‘Soğuk Savaş Sonrasında Kosova Sorunu ve Birleşmiş Milletler’, Avrasya Etüdleri, TC Başbakanlık TİKA Yayını, Yıl: 12, Sayı: 29-30, 63-96, (2006), (ISSN 1300-1604).
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin, Ali, Maskan, ‘Kosova Konusunda Düzenlenen Uluslararası Barış Konferansı’nın Değerlendirilmesi’, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Genelkurmay ATASE ve Denetleme Başkanlığı Yayınları, Sayı: 6, Yıl: 3, 55-89, (Aralık 2005) (ISSN: 1303-698X).
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin, Maskan, Ali, ‘Soğuk Savaş Sonrası Balkanlar’da Şiddetin Kaynağı: Tarihsel Argümanlardan Konjonktürel Gelişmelere’, Hikmet İlmi Araştırmalar Dergisi/Journal of Scientific Research, Yıl: 4, Sayı: 7, 43-73, (Mayıs 2006/1).
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin, ‘Karadağ Cumhuriyetinin Bağımsızlık Süreci Kararlılığının Tarihsel Arkaplan Dinamikleri’, Global Strateji, Global Strateji Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 7, 141-156, (Son Bahar 2006).
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin, “Türk Dış Politikasının Oluşturulma Sürecinde Yasama-Yürütme İlişkileri”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 54 (3), (Temmuz-Eylül 1999), (ISSN 0378-2921).
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin, “1990-1998 Dönemi Almanya’nın Dış Politika Yönelimleri”, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:27, (Ekim 2002).
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin, “Türkiye’nin Atlantik Paktı’na Girişi ve Türk Basını”, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:28, (Mart 2003).
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin, “İbn haldun’un Mülk Teorisi Ve Osmanlı Merkezileşmesi Üzerine Bir Deneme”, Yeni Türkiye, Osmanlı Özel Sayısı, Yıl 6, Sayı 33, (Mayıs-Haziran 2000).
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin, “Kore Sorunu Konusunda Demokrat Parti Hükümetinin Aldığı Kararlar Hakkında Verilen Gensoru Önergeleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Celal Bayar Üniversitesi İİBF, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Sayı: 5, (2000), (ISSN-1302-0064).
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin, “Anayasal Başkanlık Sistemi Örneği: Amerika Birleşik Devletleri”, Bahçeşehir Üniversitesi, Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Sayı: 2, (Mayıs 2000), (ISSN 1302-3616).
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin, “Yarı-Başkanlık Sistemi Örneği: Fransa”, Celal Bayar Üniversitesi İİBF, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Sayı: 6, (2001).
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin. “Kosova’nın Statüsü Sorunu ve Çözüm Olasılıkları”, Global Strateji, Global Strateji Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 8, 64-81, (Kış 2007).
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin, “İkinci Dünya Savaşı’na Giden Süreçte Küresel ve Bölgesel Aktör-Devlet Davranışlarının Çözümlenmesi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume: 2007-1, Sayı: 14, (ISSN: 1303-0035).
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin; Çakır, Faruk, “Kosova Devlet Olma Yolunda: Sırbistan Nerelerde Hata Yaptı”, Global Strateji, Global Strateji Enstitüsü Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, (Yaz 2007).
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin, “İkinci Dünya Savaşı Boyunca (1939-1945) Türk Dış Politikası”, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 10, (Ağustos 2007).
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin, ‘Soğuk Savaş Sonrası Küresel Güç’ün Güvenlik Sorunları ve Birleşmiş Milletler’, Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek Kurumu Türk tarih Kurumu yayınları, Prof. Dr. Fahir ARMAOĞLU’na Armağan, VII. Dizi, Sayı: 229, (Ankara-2008).
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin, “Fransız Devriminin Osmanlı Devleti Üzerine Etkisi ve Sonuçları”, Muhafazakar Düşünce, Yıl: 3, Sayı: 12, (Bahar 2007).
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin; Çakır, Faruk, ‘Yugoslavya’nın Dağılması Sürecinde Trans-Atlantik Dış Politika Parametreleri (1990-1995), Avrasya Etüdleri, 33/(2008-1).
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin, ‘Bosna-Hersek Savaşı ve Türkiye’, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt ve Denetleme Başkanlığı Yayınları, Sayı: 386, Yıl: 124, 4-31, (Ekim 2005) (ISSN: 1300-0063).
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin, ‘BM Evrensel Aktör Olamıyor’, Anlayış, Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi, Sayı: 41, 54-55, (Ekim 2006), (ISSN 1304-1568-00).
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin, ‘Soğuk Savaş Sonrası Çin’in Orta Doğu’ya Yönelik Dış Politikası’, Orta Doğu Yıllığı 2006, (Editörler: Doç. Dr. Muhittin Ataman, Doç. Dr. Kemal İnat)
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin, “Türk Dış Politikasında Kuvvet Kullanımı”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21999, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun 700. Yılı Özel Sayı, (ISSN 1302-2679).
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin, “Kore Sorunu ve Türk Basını”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11998, Türkiye Cumhuriyeti’nin Yetmiş beş Yılı Özel Sayı.
 
Uluslararası Bildiriler
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin, Çakır, Faruk, ‘Sanayi Devrimi’nin Osmanlı Devleti’nin Balkan Topraklarında Yaşayan Halklar Üzerinde Yarattığı Etki ve Sonuçları’, Osmanlı’dan Lozan’a Batı’nın Paylaşım Projeleri Sempozyumu, Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara, 26-27 Nisan 2006.
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin, Çakır, Faruk, “Soğuk Savaş Sonrası Birleşmiş Milletlerin Barışı Koruma/Güçlendirme Misyonu ve Türkiye”, Uluslar arası Asya ve kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Bildiri Özetleri Kitabı: 994, (38. ICANAS 10-15.09.2007-Ankara/Türkiye).
 
Ulusal Bildiriler
Hüseyin Emiroğlu   Uluslararası Politika,    Emiroğlu, Hüseyin, “İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye”, 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde Sunulan Tebliğ, 17-19 Kasım 1999.
 Kırıkkale Üniversitesi Önceki Sayfa Son Güncelleme : 21.10.2011 19:13