Kırıkkale ÜniversitesiKişisel Bilgiler

Akademik Birimi  : 
Bölümü  : 
Anabilim Dalı  : 
Yabancı Diller  : 
Mesleki İlgi Alanları  : İletişim Bilgileri

İş Adresi  : 
Oda Numarası  : 
  Dahili Telefonu 1  :  /
  Dahili Telefonu 2  :  /
  Direkt Telefonu  : 
  E-Posta  : 
  Web Adresi  : Eğitim

Lisans  : 
Y.Lisans  : 
Doktora  : Verdiği Dersler

Akademik Birim Bölüm Ders AdıBilimsel Yayınları

Kitaplar
   ,   
Hakan DOĞAN   ,    Oğuz Geleneği Çerçevesinde Tarihten Günümüze Karakeçililer (Editör; İsmail ÖZÇELİK), (Çalışma Grubu: Sıddık ÇALIK, Yahya Kemal TAŞTAN, Erkan GÖKSU, Hakan DOĞAN), Karakeçili Kaymakamlığı, Kırıkkale, 2004.
Tanzimat Öncesi Merkez Evrakının Tasnif Kılavuzu Ve Belge Örnekleri (Müşterek Yayın), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 16, İstanbul 1994.   Arşivcilik,   
Osmanlı Belgeleri İle El Yazısı Osmanlıca Okuma Dersleri, Aybil Yayınları, Konya, 2011   Osmanlı Paleografyası,   
 
Science Citation Index' te Taranan Dergilerdeki Yayınlar
   ,    M.Yıldırım, M. Çınar, N.Ocal, BB.Yagci, S.Askar (2010) Prevalence of Clinical Dermatophytosis and Oxidative Stress in Cattle. Journal of Animal Veterinary Advances, 9 (14): 1978-1982.
   ,    M.Çınar, E.Yıldırım, İ.Yalçınkaya G.Eraslan (2008) The Effects of Glucomannan (Mycosorb) on Lipid Peroxidation and Non-Enzymatic Antioxidative Status in Experimentally Induced Aflatoxicosis in Broilers. Journal of Animal and Veterinary Advances, 7 (5): 539-544.
   ,    İ.Yalçınkaya, T.Güngör, M.Başalan, M.Çınar, P.Saçaklı (2010) Broyler Rasyonlarında Organik Selenyum ve Vitamin E Kullanımının Performans, İç Organ Ağırlıkları ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16 (1): 27-32.
   ,    S.Haliloğlu, M.Çınar (2004) The Effect of Sex on Some Biochemical Parameters in Geese. Indian Veterinary Journal, 81:1413-1414.
   ,    S.Çakır, M.Midilli, H.Erol, N.Şimşek, M.Çınar, A.Altıntaş, H. Alp, L.Altıntaş, Ö.Cengiz, A.Antalyalı (2008) Use of Combined Probiotic-Prebiotic, Organic Acid and Avilamycin in Diets of Japanese Quails. Revue de Medecine Veterinaire, 159 (11): 565-569.
   ,   
 
Yurtiçi Dergi Yayınları
Yiğit, A., M. Şireli, T. Çavuş, B. Emre, “Yumurta Kolesterolünün Kolorimetrik ve Enzimatik Yöntemle Belirlenmesi”, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 45, 215-219 (1998).   ,   
Yiğit, A., “Piliçlerde E Vitamini Fazlalığının Büyüme ve Bazı Kan Değerlerine Etkisi”, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 43,321-325 (1996).   ,   
Yiğit, A.A., T. Dikicioğlu, E. Özdemir, “Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Katılan C Vitamininin Yumurta Kalitesi ve Kolesterol Düzeylerine Etkisi”, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 40(1), 65-75 (2000).   ,   
1. “Yazılı ve Sözlü Kaynaklardan Hareketle Gelibolu Yarımadası Köy Adları Üzerine Bir İnceleme” Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Güz 2002, Sayı:23, s.113-121.   ,    makale
   ,   
Aktan Müge Ercan   ,    1. “Yazılı ve Sözlü Kaynaklardan Hareketle Gelibolu Yarımadası Köy Adları Üzerine Bir İnceleme” Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Güz 2002, Sayı:23, s.113-121.
   ,   
Oğuztürk, G., Yıldız, O., "Drought analysis for different time periods in the city of Kırıkkale (Turkey)", International Journal of Engineering Research and Development, Vol. 6, No. 2, 1-7, 2014.   ,   
“Yazma Öğretimi”, A.Ü. TÖMER Dil Dergisi, Ankara, Sayı: 142, Ekim-Kasım-Aralık, s: 46-60   ,   
Oğuztürk, G., Yıldız, O., "Drought analysis for different time periods in the city of Kırıkkale (Turkey)", International Journal of Engineering Research and Development, Vol. 6, No. 2, 1-7, 2014.   ,   
Oğuztürk, G., Yıldız, O., "Drought analysis for different time periods in the city of Kırıkkale (Turkey)", International Journal of Engineering Research and Development, Vol. 6, No. 2, 1-7, 2014.   ,   
   Oğuztürk, G., Yıldız, O., "Drought analysis for different time periods in the city of Kırıkkale (Turkey)", International Journal of Engineering Research and Development, Vol. 6, No. 2, 1-7, 2014.,   
 
Uluslararası Bildiriler
Kutlu Mehmet, Sofi Nuri, Bozkus Taner     Kutlu Mehmet, Sofi Nuri, Bozkus Taner , (January 16-20, 2007 Antalya), Changes in body composition of elite-level amateur and professional soccer players during the competitive season: 6th World Congress on Science & Football ID No: 37., Presentation Mode:Oral,    Kutlu Mehmet, Sofi Nuri, Bozkus Taner , (January 16-20, 2007 Antalya), Changes in body composition of elite-level amateur and professional soccer players during the competitive season: 6th World Congress on Science & Football ID No: 37., Presentation Mode:Oral
Hamit ÖNAL   Uluslararası Bildiriler,    • Ö,Hamit. “Halk Müziğinin Notaya Alınmasında Yöresel Ağızlar ve Çalgılarımızın İcra Tekniğinden Kaynaklanan Problemler”, II. Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru Kongresi, Konya, (1992).
Hamit ÖNAL   Uluslararası Bildiriler,    • Önal,H.”Bağlamadan Derlenmiş Eserlerin Yazılış-Çalınış Farklılıkları”, V.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Kültür Bakanlığı Yayınları,(1977).
Hamit ÖNAL   Ulusal Bildiriler,    • Önal,H. “Türk Halk Müziği Eser Çözümleme Yöntemleri/Yaklaşımları”, Afyon, (2008).
Hamit ÖNAL   Ulusal Bildiriler,    • Önal,H. “Kırıkkale Türkülerinin Teknik Analizi”, Kırıkkale, 2008.
Çakmak A.   .”The study of relationship between creativity and mathematical skill among children in 6 yearold age group” ,    International Conference Quality of Life in Child and Adolescent Mental Health (P.339) Budapest-Hungary 2009.
İbrahim Ethem Polat   en-Nasru Yuhalliduhu'ş-Şuara: Mehmet Akif Ersoy Numuzecen,    Kahire Üniversitesi mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, 28 Mart 2010 Kahire.
 
Ödül,Patent vs.
Hamit ÖNAL   Teşekkür,    • Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 1993.
Hamit ÖNAL   Teşekkür,    • Konya İli Merkez Yetiştirme Yurdu, 1992.
Hamit ÖNAL   Teşekkür,    • Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1992.
Hamit ÖNAL   Teşekkür,    • Selçuk Üniversitesi Rektörü, 1996.
Hamit ÖNAL   Teşekkür,    • Eğitim Fakültesi Dekanlığı, 1996.
 
Ulusal Bildiriler
1. “Robert Bourke’nin Osmanlı Dış Borçları Hakkındaki Raporu”, Bilim Yolu Dergisi, C.I, S.305. Kırıkkale, 1998 2. “Osmanlı Devletinin Kuruluş Döneminde Anadolu’daki Ekonomik Durum”, Bilim Yolu Dergisi, C.II., S.173., Kırıkkale, 1999 3. “İskan-I Muha   ,   
   ,    1.) Yurtiçi bildiriler.
Altundal A., Aykaç S., Kalkan İ., Cumhur A., 2015,   Genişletilmiş Sac Metal Levha ve Farklı Lif Katkılı Püskürtme Beton Uygulaması İle Düşey Delikli Blok Tuğla Duvarların Güçlendirilmesi ,   
 
Atıflar
   ,    Qiao, X.C., Poon, C.S. and Cheeseman, C.R., 2006, “Transfer mechanisms of contaminants in cement-based stabilized/solidified wastes”, Journal of Hazardous Materials, 129 (1-3): 290 296.
Hamit ÖNAL   Atıflar,    • Aydın,F. “Geleneksel Türk Müziğinde “Usta-Çırak” İlişkisinin Gerekliliği Üzerine Çeşitli Görüşler”. Makale.
S. Nezir   Atıflar,    80
Hamit ÖNAL   Akademik Görevler,    Bölüm Başkan Yardımcılığı Selçuk Üniversitesi 1990-1991
Hamit ÖNAL   Akademik Görevler,    Bölüm Başkan Yardımcılığı Selçuk Üniversitesi 1995-1996
Hamit ÖNAL   Akademik Görevler,    Bölüm Başkan Yardımcılığı Selçuk Üniversitesi 1996-1998
Hamit ÖNAL   Yöneticilik Görevleri,    Bölüm Başkan Yardımcılığı Selçuk Üniversitesi 1990-1991
Hamit ÖNAL   Yöneticilik Görevleri,    Bölüm Başkan Yardımcılığı Selçuk Üniversitesi 1995-1996
Hamit ÖNAL   Yöneticilik Görevleri,    Bölüm Başkan Yardımcılığı Selçuk Üniversitesi 1996-1998
Hamit ÖNAL   Yöneticilik Görevleri,    Bölüm Başkan Yardımcılığı Selçuk Üniversitesi 1998-2004
Hamit ÖNAL   Yöneticilik Görervleri,    Dekan Yardımcılığı Kırıkkale Üniversitesi 2006-
Şaroğlu, I. ve Sönmez, H.,    “The prevalence of traumatic injuries treated in the pedodontic clinic of Ankara University, Turkey, during 18 months,” ,    Dent. Traumatol., 18, 299-303 (2002). Atıf sayısı: 16
Özalp, N., I. Şaroğlu, ve H. Sönmez,    “Evaluation of various root canal filling materials in primary molar pulpectomies: an in vivo study,” ,    Am. J. Dent., 18(6), 347-50 (2005). Atıf sayısı: 5
Şaroğlu, I., Ş. Aras, ve D. Öztaş,    “Effect of deproteinization on composite bond strength in hypocalcified amelogenesis imperfecta,” ,    Oral Diseases, 12(3),305-308 (2006). Atıf sayısı: 1
   Synthesis and characterization of spray pyrolysis Zinc Oxide microrods: 19,    19
   Effects of substrate temperature and post-deposition anneal on properties of evaporated cadmium telluride films: 9,    9
   AC susceptibility study of BiPbSrCuO(2223) superconductors: 21,    21
   Superconducting properties of gold-diffusion doped BiPbSrCaCuO: 5,    5
   Microstructural and physical properties of YBa2Cu3O7-delta superconductors prepared by the flame-quench-melt-growth (FQMG) method: 4,    4
   Fundamental and high-order harmonic susceptibilities of a BSCCO(2223) bulk superconductor: 2,    2
   Superconducting and Vickers hardness properties of ZnO-added YBCO polycrystalline superconductors: 8,    8
   Temperature dependence of ZnO rods produced by ultrasonic spray pyrolysis method: 3,    3
   Structure and optical properties of Zn1-xFexO thin films prepared by ultrasonic spray pyrolysis: 3,    3
   ELECTRICAL AND MAGNETIC-PROPERTIES OF HONEYCOMB-TYPE BI(PB)-SR-CA-CU-O SUPERCONDUCTORS: 2,    2
   SOME PROPERTIES OF HONEYCOMB-TYPE BI1.6PB0.4SR2CA3CU4OY SUPERCONDUCTORS: 1,    1
   Magnetic field dependence of samples of nominal composition Bi1.6Pb0.4Sr2Ca3Cu4Oy(2234) prepared by various techniques: 1,    1
   AC losses and irreversibility line of Bi-(Pb)-Sr-Ca-Cu-O high-T-c superconductors: 5,    5
   Fabrication and characterization of Bi1.84Pb0.34Sr1.91Ca2.03Cu3.06O10 superconductors prepared by a wet technique: 12,    12
   Effect of annealing period on the resistive transitions and AC losses in a Bi1.6Pb0.4Sr2Ca3Cu4O12 superconductor fabricated by a wet technique: 2,   
   Radiological characterization of Cayirhan coal-fired power plant in Turkey: 2,    2
 
Alanında Yayınlarla ilgili etkinlikler
Hamit ÖNAL   Alanında Yayınlarla ilgili Etkinlikler,    • Önal,H.”Konya İl Merkezinde Bağlama Yapımcıları”,S.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi,(1989).
Hamit ÖNAL   Alanında Yayınlarla İlgili Etkinlikler,    • Önal,H.”TRT Repertuarındaki Sözsüz (Çalgısal) Zeybeklerin Usul Yönünden İncelenmesi”,SÜ Eğitim Fakültesi Dergisi,(2006).
Polat, İbrahim Ethem   Arapça Çeviri Kılavuzu (Kitap Tanıtım),    Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi Yıl: II, Sayı: 4, Kış 2002
Polat, İbrahim Ethem   Modern Arap Edebiyatı Tarihi, (20. Yüzyıl) (Kitap Tanıtım),    Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 13, Güz 2002
Polat, İbrahim Ethem   Mısır’da Türk Bir Şair Ahmet Şevki (Kitap Tanıtım),    Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi Yıl: III, Sayı: 8, Kış 2003
Polat, İbrahim Ethem   Mehcer Edebiyatından İki Örnek: Reenkarnasyon Öyküleri (Kitap Tanıtım),    Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi Yıl: III, Sayı: 9, Bahar 2003
Polat, İbrahim Ethem   Tarih El Kitabı (Selçuklulardan Bugüne) (Kitap Tanıtım),    Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi Yıl: IV, Sayı: 13, Bahar 2004
   ,    Atatürk üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dergisi Hakem Kurulu
   ,    Vergi Dünyası, hakem Kurulu
Hamit ÖNAL   Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı,    "Kırıkkale Yöresinde Bozlak Dışında Kalan Uzun Havaların Makamsal Analizi" Ali Tahsin GÜL,Kırıkkale, 2010
 
Bilimsel Toplantı Düzenleme
“Ağız Tadı Ağız Sağlığı,” Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bilimsel Toplantısı, KIRIKKALE, 23 Ekim 2007.   ,   
Çakmak,A. 2011.   Okulöncesi Çocuklarının Ailelerine Yönelik “Çocuk-Aile Etkili İletişim Becerileri” Konferansı. ,    Kırıkkale Kültür Merkezi , Mayıs 2011.
 
Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda panelist olma
8.ULUSAL BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ ANKARA 2009   TIBBİ SEKRETERLERİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BU FAKTÖRLERİN ÖZEL VE KAMU KESİMİNDE DEĞİŞİMİ, KIRIKKALE İLİ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI,    TUNCAY ERDURAN,YUNUS BAHADIR GÜLER, ERTUĞRUL KARAKAYA
 
Akademik görevler
A.Kürşat TÜRKER   ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILIĞI,   
 
Yöneticilik görevleri
Fakülte Kurulu 2008-   ,   
 
Alanında yurtiçi bilimsel derneklere üyelik
A.Kürşat TÜRKER   Sakarya Kalite Derneği,   
 Kırıkkale Üniversitesi Önceki Sayfa Son Güncelleme :